نحوه ویرایش عکس‌ها و ویدیوها

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
واتساپ این امکان را می‌دهد که عکس‌ها و ویدیوهایتان را با افزودن عکس‌برگردان، شکلک، متن، طراحی دست‌آزاد و فیلتر به سلیقه خود تزیین کنید.
ویرایش عکس‌ها و ویدیوها
گرفتن عکس یا ویدیوی جدید
 1. در فیلد متن، روی پیوست کردن
  > دوربین
  ضربه بزنید.
 2. روی ویدیو یا عکس ضربه بزنید، سپس ویدیویی جدید ضبط کنید یا عکسی جدید بگیرید.
 3. عکس یا ویدیو را ویرایش کنید.
استفاده از عکس یا ویدیوی موجود
 1. در فیلد متن، روی پیوست کردن
  > گالری
  ضربه بزنید.
 2. عکس یا ویدیویی را انتخاب کنید.
 3. عکس یا ویدیو را ویرایش کنید.
بریدن یا چرخاندن عکس
 1. روی
  ضربه بزنید.
  • برای بریدن عکس، روی یکی از دستگیره‌ها ضربه بزنید و نگه دارید، سپس آن را به داخل یا خارج بکشید تا به اندازه دلخواه برسید.
  • برای چرخاندن عکس، چند بار روی چرخاندن
   ضربه بزنید.
 2. پس از پایان کار روی تمام ضربه بزنید.
اعمال فیلتر روی عکس
 1. روی عکس تند به بالا بکشید.
 2. فیلتر موردنظر را انتخاب کنید.
 3. پس از پایان کار، روی عکس ضربه بزنید.
افزودن عکس‌برگردان یا شکلک به عکس یا ویدیو
 1. روی
  > عکس‌برگردان یا شکلک ضربه بزنید.
 2. روی موردی که می‌خواهید استفاده کنید ضربه بزنید.
  • برای حرکت دادن مورد، روی آن ضربه بزنید و نگه دارید، سپس آن را بکشید.
  • برای تغییر اندازه مورد، دو انگشت را روی صفحه‌نمایش نزدیک یا دور کنید تا مورد کوچک‌تر یا بزرگ‌تر شود.
  • برای چرخاندن مورد، پس از گذاشتن دو انگشت روی صفحه، آن را بچرخانید.
 3. پس از پایان کار، روی نقطه‌ای از عکس ضربه بزنید.
 4. برای حذف شکلک یا عکس‌برگردان، آن را به سطل زباله
  که ظاهر می‌شود بکشید.
افزودن متن به عکس یا ویدیو
 1. روی متن
  در بالای صفحه ضربه بزنید.
 2. در کادر متن، متن مدنظرتان را تایپ کنید.
 3. پس از پایان کار روی تمام ضربه بزنید.
تغییر ظاهر متن
 1. روی کادر متن ضربه بزنید.
  • برای تغییر رنگ متن، انگشتتان را روی انتخابگر رنگ بالا و پایین بکشید.
  • برای تغییر نوع قلم، چند بار روی
   ضربه بزنید. هر بار قلم تغییر می‌کند. برای تأیید نوع قلم جدید، روی صفحه ضربه بزنید.
  • برای تغییر اندازه متن، دو انگشت را روی صفحه‌نمایش نزدیک یا دور کنید تا متن کوچک‌تر یا بزرگ‌تر شود.
  • برای چرخاندن متن، پس از گذاشتن دو انگشت روی صفحه، کادر متن را بچرخانید.
  • برای جابه‌جایی کادر متن، آن را به مکانی جدید بکشید.
 2. پس از پایان کار، روی نقطه‌ای از صفحه ضربه بزنید.
 3. توجه: می‌توانید پیش از افزودن متن نیز قلم و رنگ آن را انتخاب کنید.
طراحی روی عکس یا ویدیو
 1. روی
  ضربه بزنید.
 2. رنگ و ضخامت قلم را انتخاب کنید.
  • برای تغییر رنگ قلم، انگشتتان را روی انتخابگر رنگ بالا و پایین بکشید.
  • می‌توانید ضخامت قلم را با ضربه زدن روی یکی از علامت‌های
   در زیر عکستان تغییر دهید.
 3. از انگشتتان برای ایجاد طرح و رسم‌های دست‌آزاد استفاده کنید.
  • برای حذف خط هنگام طراحی، روی بازگشت عملیات
   ضربه بزنید.
 4. پس از پایان کار، روی تمام ضربه بزنید.
تار کردن همه یا بخشی از عکس
 1. روی
  ضربه بزنید.
 2. روی ابزار تار کردن
  در زیر عکستان ضربه بزنید.
 3. از انگشتتان برای تار کردن هر قسمت از عکس استفاده کنید.
  • برای بازگشت عملیات جلوه تار کردن، روی
   ضربه بزنید.
 4. پس از پایان کار، روی تمام ضربه بزنید.
بی‌صدا کردن ویدیو
 1. روی بی‌صدا کردن
  ضربه بزنید تا صدای ویدیو خاموش شود.
ارسال رسانه‌
پس از پایان ویرایش رسانه، روی ارسال
ضربه بزنید.
منابع مرتبط
نحوه ارسال رسانه در Android
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر