Jak upravovat fotografie a videa

Android
iPhone
Web a počítač
Aplikace WhatsApp nabízí možnost úprav fotografií a videí prostřednictvím nálepek, symbolů emoji, textu či kreseb.
Úprava fotografií a videí
Pořízení nové fotografie nebo videa
 1. Klepněte v textovém poli na Připojit
  > Fotoaparát
  .
 2. Klepněte na Video nebo Fotografie a nahrajte nové video nebo pořiďte novou fotografii.
 3. Začněte s úpravou fotografie nebo videa.
Použití stávající fotografie či videa
 1. Klepněte v textovém poli na Připojit
  > Galerie
  .
 2. Zvolte fotografii nebo video.
 3. Začněte s úpravou fotografie nebo videa.
Oříznutí nebo otočení fotografie
 1. Klepněte na ikonu
  .
  • Chcete-li fotografii oříznout, stiskněte libovolný úchyt a přetažením dovnitř či ven upravte velikost.
  • Chcete-li fotografii otočit, opakovaně klepněte na Otočit
   .
 2. Jakmile s úpravami skončíte, klepněte na Hotovo.
Přidání filtru
 1. Na fotografii přetáhněte prst směrem nahoru.
 2. Vyberte požadovaný filtr.
 3. Až úpravy dokončíte, klepněte na fotografii.
Přidání nálepek či symbolů emoji
 1. Klepněte na 
  > Nálepky nebo Emoji.
 2. Klepněte na položku, kterou si přejete přidat.
  • Chcete-li položku přesunout, přidržte ji a přetáhněte na požadované místo.
  • Chcete-li změnit její velikost, sevřete nebo rozevřete prsty podle toho, zda chcete položku zmenšit či zvětšit.
  • Chcete-li položku otočit, sevřete ji prsty a podle potřeby ji otočte.
 3. Až úpravy dokončíte, klepněte kamkoliv na fotografii.
 4. Chcete-li symbol emoji nebo nálepku odstranit, stiskněte je a přetáhněte do zobrazeného Koše
  .
Přidání textu
 1. Klepněte na ikonu Text
  v horní části obrazovky.
 2. Do textového pole zadejte požadovaný text.
 3. Jakmile s úpravami skončíte, klepněte na Hotovo.
Změna vzhledu textu
 1. Klepněte na textové pole.
  • Chcete-li změnit barvu textu, přetáhněte posuvník na liště barev nahoru nebo dolů.
  • Chcete-li změnit font, klepněte opakovaně na ikonu
   . Font se po každém klepnutí změní. Chcete-li nový typ fontu potvrdit, klepněte na obrazovku.
  • Chcete-li změnit velikost textu, sevřete nebo rozevřete prsty podle toho, zda chcete text zmenšit či zvětšit.
  • Chcete-li text otočit, sevřete prsty textové pole a podle potřeby je otočte.
  • Chcete-li textové pole přesunout, přetáhněte je na nové místo.
 2. Až úpravy dokončíte, klepněte kamkoliv na obrazovku.
 3. Upozornění: Font a barvu můžete vybrat i předtím, než vložíte text.
Kreslení
 1. Klepněte na ikonu
  .
 2. Vyberte barvu a tloušťku pera.
  • Chcete-li změnit barvu pera, přetáhněte posuvník na liště barev nahoru nebo dolů.
  • Tloušťku pera můžete změnit klepnutím na jednu z ikon
   pod fotografií.
 3. Prstem pak můžete libovolně kreslit.
  • Chcete-li během kreslení některý z tahů smazat, klepněte na ikonu Zpět
   .
 4. Jakmile s úpravami skončíte, klepněte na Hotovo.
Rozmazání celé fotografie nebo její části
 1. Klepněte na ikonu
  .
 2. Klepněte na ikonu nástroje rozmazání
  , která se nachází pod fotografií.
 3. Prstem rozmažte požadovanou část fotografie.
  • Klepnutím na ikonu
   můžete efekt rozmazání vrátit Zpět.
 4. Jakmile s úpravami skončíte, klepněte na Hotovo.
Ztlumení videa
 1. Chcete-li ve videu vypnout zvuk, klepněte na ikonu Ztlumit
  .
Odeslání mediálního souboru
Jakmile úpravy mediálního souboru dokončíte, klepněte na Odeslat
.
Další informace
Jak odesílat média: Android
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne