Zapnutie alebo vypnutie miznúcich správ v skupine

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Ak zapnete funkciu miznúcich správ, môžete v aplikácii WhatsApp posielať správy, ktoré časom zmiznú. Môžete si vybrať, či majú správy zmiznúť po 24 hodinách, 7 dňoch alebo 90 dňoch. Funkciu miznúcich správ môžete zapnúť v rámci viacerých existujúcich chatov. Nové správy odoslané v chate tak zmiznú po určenom čase. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na správy, ktoré boli odoslané alebo prijaté pred zapnutím miznúcich správ.
Zapnutie miznúcich správ
V skupinovom chate môže miznúce správy zapnúť ktorýkoľvek účastník chatu. Správca skupiny však môže zmeniť nastavenia skupiny tak, aby funkciu miznúcich správ mohli zapínať iba správcovia. Viac informácií o zmenách nastavení správcu skupiny nájdete v tomto článku.
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Kliknite na Miznúce správy.
  • Keď sa zobrazí výzva, kliknite na Pokračovať.
 4. Vyberte 24 hodín, 7 dní alebo 90 dní.
 5. Vyberte chaty, v ktorých chcete túto funkciu zapnúť.
 6. Klepnite na ikonu
  .
Miznúce správy môžete zapnúť aj pri vytváraní nového skupinového chatu.
Vypnutie miznúcich správ
Ak túto funkciu správca skupiny neobmedzil len na správcov, ktokoľvek v skupinovom chate môže miznúce správy kedykoľvek vypnúť.
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Kliknite na Miznúce správy.
  • Keď sa zobrazí výzva, kliknite na Pokračovať.
 4. Vyberte možnosť Vypnúť.
 5. Vyberte chaty, v ktorých chcete túto funkciu vypnúť.
 6. Klepnite na ikonu
  .
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie