ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสติกเกอร์สำหรับ WhatsApp

คุณสามารถสร้างชุดสติกเกอร์ของคุณเองได้ในแอปเพื่อเผยแพร่ได้ใน Google Play Store หรือ App Store เมื่อเผยแพร่แอปแล้ว ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเพื่อใช้สติกเกอร์ใน WhatsApp ได้ สติกเกอร์บน WhatsApp ต้องถูกกฎหมาย ได้รับสิทธิ์อนุญาต และเป็นที่ยอมรับได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการที่ยอมรับได้ในเงื่อนไขการให้บริการของเรา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่