Jak řešit problémy s rozmazanými fotografiemi

Android
iOS
Pokud se vám fotografie zobrazují rozmazané, vyzkoušejte následující:

Zapněte automatické ukládání fotografií do zařízení

Fotografie se mohou zobrazovat rozmazaně, pokud je WhatsApp už nedokáže ve vašem zařízení nebo na SD kartě dohledat. Většinou se to stává, když je daná fotografie ze zařízení nebo z SD karty odstraněna. Chcete-li fotografie automaticky ukládat na své zařízení:
 1. Klepněte na ikonu 
  more options
  > Nastavení >
  chats
  .
 2. Zapněte možnost Viditelnost médií.

Zkontrolujte stav internetového připojení

Fotografie se mohou zobrazovat rozmazaně, pokud máte při jejich nahrávání slabé internetové připojení. Doporučujeme tyto kroky:
 • Restartujte telefon nebo ho vypněte a znovu zapněte.
 • Aktualizujte WhatsApp na nejnovější verzi.
 • Pokud jste připojeni přes Wi-Fi, zkuste se připojit přes mobilní data, a naopak.
 • Kontaktujte svého mobilního operátora.

Zodpověděli jsme vaši otázku?

Ano
Ne