วิธีดาวน์โหลดหรือถอนการติดตั้ง WhatsApp

Android
iPhone
KaiOS
วิธีดาวน์โหลด WhatsApp
  1. กด JioStore หรือ Store บนเมนูแอป
  2. เลื่อนไปด้านข้างเพื่อเลือกโซเชียล
  3. เลือก WhatsApp
  4. กดตกลงหรือเลือก > ติดตั้งหรือดาวน์โหลด
วิธีถอนการติดตั้ง WhatsApp
  1. เลือก WhatsApp บนเมนูแอป
  2. กดตัวเลือก > ถอนการติดตั้ง > ตกลงหรือถอนการติดตั้ง การดำเนินการนี้จะลบแอปและข้อมูลทั้งหมดออก
    • สำหรับ JioPhone หรือ JioPhone 2 คุณไม่ต้องกดตัวเลือกก่อนที่จะถอนการติดตั้ง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่