درباره استفاده از ویژگی‌های اختیاری «شرکت Meta» در صورتی که از هم‌گذاری اطلاعات حساب کاربری «واتساپ» با Meta انصراف داده باشید

می‌دانیم که برخی از کاربران در سال ۱۳۹۵ با هدف بهبود تجربه محصول و تبلیغات فیس‌بوک، از هم‌گذاری اطلاعات حساب کاربری «واتساپ» خود با فیس‌بوک انصراف داده‌اند. از آن زمان، ویژگی‌های اختیاری جدیدی ارائه کرده‌ایم که به شما کمک می‌کنند تجربه‌های خود در «واتساپ» را با سایر شرکت‌های Meta پیوند دهید. این ویژگی‌ها ممکن است نیازمند هم‌گذاری اطلاعات شما با فیس‌بوک مطابق با خط‌مشی حریم خصوصی مربوطه باشد. شما این اختیار را دارید که از این ویژگی‌ها استفاده نکنید.
  • خریدهای فیس‌بوک: اگر استفاده از این ویژگی را انتخاب کنید، برای مشاهده محصولات موجود در خرید فیس‌بوک، «واتساپ» اطلاعات حساب کاربری‌تان را با فیس‌بوک هم‌گذاری نمی‌کند.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر