ไม่สามารถใช้ WhatsApp กับโทรศัพท์ที่มีการเจลเบรคได้

iPhone
เราไม่สนับสนุนอุปกรณ์ที่มีการเจลเบรคและ WhatsApp จะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติหากโทรศัพท์ของคุณได้รับการเจลเบรค อุปกรณ์ที่เจลเบรคจะทำให้ WhatsApp ไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น และข้อความของคุณจะไม่ได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
หากต้องการใช้ WhatsApp และโทรศัพท์ของคุณได้รับการเจลเบรค คุณควรคืนค่า iPhone ไปสู่การตั้งค่าจากโรงงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคืนค่า โปรดไปที่หน้าเว็บไซต์บริการช่วยเหลือของ Apple
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่