Problémy s používaním aplikácie WhatsApp na softvérovo upravených (jailbreaknutých) telefónoch

iPhone
Použitie jailbreaknutých zariadení nepodporujeme a aplikácia WhatsApp na nich nebude správne fungovať. Zariadenia s jailbreakom neumožňujú plnú funkčnosť modelu zabezpečenia služby WhatsApp, v dôsledku čoho vaše správy nebudú zabezpečené šifrovaním počas celého spojenia.
Ak chcete používať aplikáciu WhatsApp, ale váš telefón je jailbreaknutý, obnovte na svojom iPhone výrobné nastavenia. Ďalšie informácie o obnove nastavení nájdete na stránkach podpory Apple.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie