วิธีจัดการการแจ้งเตือน

Android
iOS
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการโทรและข้อความทั้งหมดได้ในการตั้งค่า WhatsApp เรียนรู้วิธีปิดการแจ้งเตือนแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มได้ในบทความนี้
หมายเหตุ: หากคุณปิดใช้งานหรือปิดเสียงการแจ้งเตือนของ WhatsApp จากการตั้งค่าอุปกรณ์ การอัปเดตใดๆ ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนใน WhatsApp จะไม่ลบล้างการดำเนินการข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับแชทใน WhatsApp จะมีการเพิ่มหมวดหมู่การแจ้งเตือนใหม่ในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ พร้อมเปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับการตั้งค่าที่กำหนดเองดังกล่าว
การจัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับข้อความ กลุ่ม หรือการโทรทั้งหมด
 1. แตะการตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. จัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เปิดแสดงการแจ้งเตือนที่ด้านล่างการแจ้งเตือนข้อความหรือการแจ้งเตือนกลุ่มเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความส่วนตัวหรือข้อความกลุ่ม ปิดแสดงการแจ้งเตือนหากไม่ต้องการเห็นการแจ้งเตือนเหล่านี้
  • แตะเสียงที่ด้านล่างการแจ้งเตือนข้อความหรือการแจ้งเตือนกลุ่มเพื่อเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนของข้อความส่วนตัวหรือข้อความกลุ่ม เลือกเสียงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะบันทึก
  • เปิดการแจ้งเตือนการแสดงความรู้สึกที่ด้านล่างการแจ้งเตือนข้อความหรือการแจ้งเตือนกลุ่มเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกต่อข้อความที่คุณส่งในแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม ปิดการแจ้งเตือนการแสดงความรู้สึกหากไม่ต้องการเห็นการแจ้งเตือนเหล่านี้
  • แตะการแจ้งเตือนในแอปเพื่อจัดการการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือนที่คุณได้รับขณะใช้งาน WhatsApp เลือกและแตะไม่มี, ป้ายประกาศ หรือการเตือนภายใต้ลักษณะการเตือน จากนั้นเปิดหรือปิดเสียงหรือสั่นเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนเหล่านี้
  • เปิดแสดงตัวอย่างเพื่อแสดงตัวอย่างข้อความภายในการแจ้งเตือนข้อความใหม่ ปิดแสดงตัวอย่างเพื่อหยุดแสดงตัวอย่างเหล่านี้
วิธีรีเซ็ตการตั้งค่าการแจ้งเตือนทั้งหมด
 1. แตะการตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. แตะรีเซ็ตการตั้งค่าการแจ้งเตือน > รีเซ็ต
วิธีจัดการการแจ้งเตือนสำหรับแชทกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่ม
 2. แตะชื่อกลุ่ม
 3. แตะการแจ้งเตือน
 4. จัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • แตะปิดการแจ้งเตือนที่ด้านล่างข้อความหรือการโทรเพื่อปิดการแจ้งเตือนข้อความหรือการโทร
  • แตะเสียงแจ้งเตือนที่ด้านล่างข้อความเพื่อเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือนของข้อความ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่