วิธีจัดการการแจ้งเตือน

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ง่ายๆ ในการตั้งค่า WhatsApp
วิธีจัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ WhatsApp
 1. แตะการตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. จัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • แตะแสดงการแจ้งเตือนที่ด้านล่างการแจ้งเตือนข้อความหรือการแจ้งเตือนกลุ่มเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความส่วนตัวหรือข้อความกลุ่ม
  • แตะเสียงที่ด้านล่างการแจ้งเตือนข้อความหรือการแจ้งเตือนกลุ่มเพื่อเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนของข้อความส่วนตัวหรือข้อความกลุ่ม
  • แตะการแจ้งเตือนการแสดงความรู้สึกที่ด้านล่างการแจ้งเตือนข้อความหรือการแจ้งเตือนกลุ่มเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกต่อข้อความที่คุณส่งในแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
  • แตะการแจ้งเตือนในแอปเพื่อจัดการการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือนที่คุณได้รับขณะใช้งาน WhatsApp
  • แตะแสดงตัวอย่างเพื่อแสดงตัวอย่างข้อความภายในการแจ้งเตือนข้อความใหม่
วิธีรีเซ็ตการตั้งค่าการแจ้งเตือน
 1. แตะการตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. แตะรีเซ็ตการตั้งค่าการแจ้งเตือน > รีเซ็ต
วิธีปิดการแจ้งเตือนสำหรับแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. แตะที่ชื่อของแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 3. แตะปิดการแจ้งเตือน จากนั้นเลือกระยะเวลาที่ต้องการปิดการแจ้งเตือน
แตะปิดการแจ้งเตือน > เลิกปิดการแจ้งเตือนในแชทที่ปิดการแจ้งเตือนไว้เพื่อเลิกปิดการแจ้งเตือนสำหรับแชทนั้น
หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดการแจ้งเตือนข้อความสำหรับการแชท อุปกรณ์จะไม่แจ้งเตือนหากมีข้อความเข้า อย่างไรก็ตาม โปรดอย่าลืมสิ่งสำคัญต่อไปนี้
 • ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณปิดการแจ้งเตือนแชท
 • ผู้ติดต่อจะยังคงได้รับใบตอบรับการเปิดอ่านเมื่อคุณอ่านข้อความของผู้ติดต่อ
 • คุณจะยังมีจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านแสดงให้เห็นถัดจากแชท
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่