วิธีจัดการการแจ้งเตือน

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ง่ายๆ ในการตั้งค่า WhatsApp
วิธีจัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ WhatsApp
 1. แตะ
  > การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. จัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • แตะเสียงแจ้งเตือนการสนทนาเพื่อเปิดหรือปิดเสียงแจ้งเตือนการสนทนาสำหรับข้อความขาเข้าและขาออก
  • แตะเสียงการแจ้งเตือนภายใต้ข้อความหรือกลุ่มเพื่อเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือนของข้อความส่วนตัวหรือข้อความกลุ่ม
  • แตะสั่นภายใต้ข้อความ กลุ่ม หรือการโทรเพื่อเปลี่ยนระยะเวลาการสั่นสำหรับการแจ้งเตือนของ WhatsApp
  • แตะป๊อปอัปการแจ้งเตือนภายใต้ข้อความเพื่อเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนป๊อปอัป
  • แตะไฟภายใต้ข้อความหรือกลุ่มเพื่อเปลี่ยนสีการแจ้งเตือนข้อความหรือกลุ่มบนอุปกรณ์ของคุณ
  • แตะใช้การแจ้งเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูงเพื่อแสดงตัวอย่างของการแจ้งเตือนด้านบนของหน้าจอ
  • แตะการแจ้งเตือนการแสดงความรู้สึกเพื่อรับการแจ้งเตือนของการแสดงความรู้สึกต่อข้อความที่คุณส่ง
  • แตะเสียงเรียกเข้าภายใต้การโทรเพื่อเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของสายโทรเข้า
วิธีรีเซ็ตการตั้งค่าการแจ้งเตือน
 1. แตะ
  > การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. แตะ
  > รีเซ็ตการตั้งค่าการแจ้งเตือน > รีเซ็ต
วิธีจัดการการแจ้งเตือนสำหรับแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. แตะที่ชื่อของแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 3. แตะการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง
 4. เลือกใช้การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง
 5. จัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • แตะเสียงการแจ้งเตือนเพื่อเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือนของข้อความส่วนตัวหรือข้อความกลุ่ม
  • แตะสั่นเพื่อเปลี่ยนระยะเวลาการสั่นสำหรับการแจ้งเตือนของ WhatsApp
  • แตะป๊อปอัปการแจ้งเตือนเพื่อเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนป๊อปอัป
  • แตะไฟเพื่อเปลี่ยนสีการแจ้งเตือนข้อความหรือกลุ่มบนอุปกรณ์ของคุณ
  • แตะใช้การแจ้งเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูงเพื่อแสดงตัวอย่างของการแจ้งเตือนด้านบนของหน้าจอ
วิธีปิดการแจ้งเตือนสำหรับแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. แตะที่ชื่อของแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 3. แตะปิดการแจ้งเตือน
 4. เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการปิดการแจ้งเตือนแล้วแตะตกลง
แตะปิดการแจ้งเตือนอีกครั้งเพื่อเลิกปิดการแจ้งเตือนสำหรับแชท
หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดการแจ้งเตือนข้อความสำหรับการแชท อุปกรณ์จะไม่แจ้งเตือนหากมีข้อความเข้า อย่างไรก็ตาม โปรดอย่าลืมสิ่งสำคัญต่อไปนี้
 • ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณปิดการแจ้งเตือนแชท
 • ผู้ติดต่อจะยังคงได้รับใบตอบรับการเปิดอ่านเมื่อคุณอ่านข้อความของผู้ติดต่อ
 • คุณจะยังมีจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านแสดงให้เห็นถัดจากแชท
วิธีปิดการแจ้งเตือน WhatsApp บนอุปกรณ์ของคุณ
 1. ไปที่การตั้งค่าของอุปกรณ์ > แอปและการแจ้งเตือน
 2. แตะ WhatsApp > การแจ้งเตือน > แสดงการแจ้งเตือน
 3. ปิดสิ่งต่อไปนี้
  • แสดงการแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนทั้งหมดของ WhatsAppเพื่อปิดใช้งานการแจ้งเตือนทั้งหมด
  • การแจ้งเตือนข้อความจากกลุ่มเพื่อปิดใช้งานการแจ้งเตือนแชทกลุ่ม
  • การแจ้งเตือนข้อความเพื่อปิดใช้งานการแจ้งเตือนแชทส่วนตัว
 4. หากต้องการปิดเสียงการแจ้งเตือน ให้แตะหมวดหมู่การแจ้งเตือน > ปิดเสียง
หมายเหตุ: หากคุณปิดใช้งานหรือปิดเสียงการแจ้งเตือนข้อความจากกลุ่มหรือการแจ้งเตือนข้อความของ WhatsApp จากการตั้งค่าอุปกรณ์ การอัปเดตใดๆ ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนใน WhatsApp จะไม่ลบล้างการดำเนินการข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับแชทใน WhatsApp จะมีการเพิ่มหมวดหมู่การแจ้งเตือนใหม่ในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ พร้อมเปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับการตั้งค่าที่กำหนดเองดังกล่าว
วิธีจัดการการดูตัวอย่างการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์
คุณสามารถเลือกซ่อนเนื้อหาข้อความ WhatsApp จากการดูตัวอย่างการแจ้งเตือนที่แสดงบนหน้าจอล็อคของโทรศัพท์
วิธีเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค
 1. ไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์ > การแจ้งเตือน > การแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค
 2. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้
  • แสดงการสนทนา ค่าเริ่มต้น และการแจ้งเตือนที่ปิดเสียง
  • ซ่อนการสนทนาและการแจ้งเตือนที่ปิดเสียง
  • ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือนใดๆ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่