วิธีจัดการการแจ้งเตือน

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
การตั้งค่าการแจ้งเตือนสามารถจัดการได้ง่ายๆ ในการตั้งค่า WhatsApp

การเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน WhatsApp
เปิด WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
> การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
คุณสามารถเปลี่ยนการแจ้งเตือนสำหรับข้อความ กลุ่ม และการโทรได้โดยเลือกรายการต่อไปนี้
 • เปิดหรือปิดเสียงแจ้งเตือนการสนทนาสำหรับข้อความขาเข้าและขาออก
 • เสียงแจ้งเตือนหรือเสียงเรียกเข้า
 • ระยะเวลาของการสั่น
 • เลือกว่าจะแสดงการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัปสำหรับ Android 9 และเก่ากว่าหรือไม่ การดำเนินการนี้ช่วยให้การแจ้งเตือนแสดงตรงกลางหน้าจอของคุณ
 • สีของไฟแจ้งเตือนสำหรับโทรศัพท์ที่รองรับ
 • เลือกว่าจะใช้การแจ้งเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูงสำหรับ Android 5 และใหม่กว่าหรือไม่ การดำเนินการนี้จะแสดงตัวอย่างการแจ้งเตือนที่ด้านบนของหน้าจอ และสามารถใช้เพื่อปิดใช้งานการแจ้งเตือนในเวลาสั้นๆ ได้
หมายเหตุ: การปิดใช้งานการแจ้งเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูงจะส่งผลให้การแจ้งเตือน WhatsApp แสดงที่บริเวณต่ำลงมาในหน้าจอของคุณ
หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้แตะการตั้งค่า > การแจ้งเตือน > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
> รีเซ็ตการตั้งค่าการแจ้งเตือน > รีเซ็ต
การปรับแต่งการแจ้งเตือน
คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนได้โดยการเลือกตัวเลือกต่างๆ สำหรับระดับเสียง การสั่น ป๊อปอัป และแสงไฟ:
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. แตะที่ชื่อของแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 3. แตะการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง > เลือกใช้การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง
หมายเหตุ: การโทรกลุ่มจะใช้เสียงเรียกเข้าตามค่าเริ่มต้น ไม่สามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้านี้ได้
การปิดการแจ้งเตือน
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. แตะที่ชื่อของแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 3. แตะปิดการแจ้งเตือน
 4. เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการปิดการแจ้งเตือนแล้วแตะตกลง
หรือยกเลิกการเลือกแสดงการแจ้งเตือนเพื่อหยุดแสดงการแจ้งเตือน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีปิดหรือเลิกปิดการแจ้งเตือน: iPhone | Web และ Desktop | KaiOS
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่