Správa upozornení

Android
iPhone
Web a počítač
Windows

Predvoľby oznámení si môžete jednoducho nastaviť v nastaveniach aplikácie WhatsApp.
Otvorte aplikáciu WhatsApp Web alebo WhatsApp Desktop > kliknite na ikonu ponuky (
alebo
) > Nastavenia > Oznámenia
.
Tu môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:
 • Zvuky
 • Oznámenia na ploche
 • Zobrazenie náhľadov
Taktiež tu môžete vypnúť všetky oznámenia a zvuky chatu na určitú dobu. Ak budete chcieť znova zapnúť oznámenia, kliknite na Oznámenia a zvuky sú vypnuté.Kliknutím ich obnovíte. (ikona
alebo
).
Stlmenie individuálneho alebo skupinového chatu
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Kliknite na ikonu ponuky
  > Stlmiť oznámenia.
 3. Vyberte trvanie:
  • 8 hodín
  • 1 týždeň
  • Vždy
 4. Kliknite na STLMIŤ OZNÁMENIA.
Ak budete chcieť znova zapnúť oznámenia, vyhľadajte stlmený chat a kliknite na ikonu ponuky
> Spustiť oznámenia.
Poznámka: Ak vo svojom telefóne stlmíte individuálny alebo skupinový chat, tento chat bude stlmený aj v aplikácii WhatsApp Web a WhatsApp Desktop. Ostatné nastavenia oznámení sú nezávislé od telefónu a počítača a navzájom sa neovplyvňujú.
Vypnutie všetkých oznámení
Ak chcete vypnúť všetky oznámenia vrátane oznámení o prichádzajúcich hovoroch, zavrite aplikáciu WhatsApp Web alebo počítačovú aplikáciu WhatsApp. Ak chcete zapnúť oznámenia na ploche, otvorte aplikáciu WhatsApp.
Prípadne môžete povoliť funkciu Nerušiť v zariadeniach Mac alebo Asistenta pre lepšie sústredenie v systéme Windows. Ďalšie pokyny o vypnutí oznámení nájdete na webovej lokalite podpory spoločností Apple a Microsoft.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie