Správa upozornení

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
V nastaveniach aplikácie WhatsApp môžete jednoducho spravovať predvoľby hlásení. Na vašom iPhone sa automaticky zobrazí hlásenie push, ktoré vás upozorní na prichádzajúcu správu.
Aplikácie s operačným systémom iOS majú možnosť poskytnúť tri typy hlásení:
  • Zvuky: Zaznie zvukové upozornenie.
  • Upozornenia/bannery: Na obrazovke sa zobrazí upozornenie alebo banner.
  • Odznaky: Na ikone aplikácie sa objaví obrázok alebo číslo.
Ako upraviť nastavenia hlásení:
Otvorte WhatsApp > klepnite na Nastavenia > Hlásenia. Skontrolujte, či je zapnutá možnosť Zobrazovať hlásenia pre správy a skupiny.
Stlmenie individuálneho alebo skupinového chatu
V rámci aplikácie môžete vypnúť vibrácie alebo zvuky. Otvorte WhatsApp > Nastavenia > Hlásenia > Hlásenia v aplikácii.
Riešenie problémov s hláseniami
Skontrolujte, či sú nastavenia hlásení zapnuté v aplikácii WhatsApp, ako aj v nastaveniach iPhonu.
Ak sú nastavenia hlásení správne a aj napriek tomu nedostávate hlásenia, pravdepodobne ide o problém s vaším pripojením alebo iOS.
Upozorňujeme, že doručovanie hlásení je výlučne ovládané službou APN od Apple a WhatsApp nemôže riešiť problémy týkajúce sa tejto služby. Ak vám niekto pošle správu, kým ste offline, táto správa bude odoslaná službe APN, ktorá ju následne doručí na váš telefón. Služba WhatsApp nemá žiadnu kontrolu nad doručovaním týchto hlásení ani prístup k tejto službe. Problém sa síce môže vyskytovať v aplikácii WhatsApp, závisí však od služby APN alebo operačného systému iOS.
Tento problém môžete zrejme vyriešiť len tak, že obnovíte výrobné nastavenia na vašom telefóne a nastavíte telefón ako nový.
Poznámka: Ak obnovíte zálohu, so zálohou pravdepodobne obnovíte aj problém. K tomu, aby ste mohli dostávať hlásenia push, potrebujete platnú SIM kartu a aktívne pripojenie cez sieť Wi-Fi alebo mobilné dáta.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie