Správa upozornení

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Predvoľby upozornení si môžete jednoducho nastaviť v nastaveniach aplikácie WhatsApp.

Ako zmeniť nastavenia upozornení aplikácie WhatsApp
Otvorte WhatsApp > klepnite na Ďalšie možnosti
> Nastavenia > Oznámenia.
Môžete tu zmeniť upozornenia správ, skupín či volaní. Vyberte si:
 • či chcete zapnúť alebo vypnúť tóny prichádzajúcich a odchádzajúcich správ;
 • tón upozornenia alebo zvonenie;
 • trvanie vibrovania;
 • či sa majú zobrazovať vyskakovacie okná s upozornením na zariadeniach s Androidom verzie 9 a staršími verziami (ak povolíte túto možnosť, upozornenia sa zobrazia v strede obrazovky);
 • farbu svetla upozornenia na podporovaných telefónoch;
 • či chcete používať prioritné upozornenia na telefónoch s Androidom verzie 5 a novšími verziami (ak povolíte túto možnosť, upozornenia sa budú zobrazovať vždy v hornej časti obrazovky a upozornenia s nahliadnutím sa vypnú).
Poznámka: Ak vypnete prioritné upozornenia, upozornenia aplikácie WhatsApp sa budú zobrazovať nižšie na obrazovke.
Ak chcete obnoviť nastavenia upozornení, klepnite na Nastavenia > Upozornenia a potom na Ďalšie možnosti
> Obnoviť nastavenia upozornení > OBNOVIŤ.
Prispôsobenie upozornení
Výberom rozličných nastavení tónu, vibrovania, vyskakovacieho okna a svetelného indikátora si môžete prispôsobiť upozornenia.
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Klepnite na názov individuálneho alebo skupinového chatu.
 3. Klepnite na Vlastné upozornenia a začiarknite možnosť Použiť vlastné upozornenia.
Poznámka: Skupinové hovory používajú predvolený tón zvonenia. Tento tón nemožno zmeniť.
Stlmenie upozornení
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Klepnite na názov individuálneho alebo skupinového chatu.
 3. Klepnite na Stlmiť upozornenia.
 4. Zvoľte, na ako dlho chcete upozornenia stlmiť, potom klepnite na OK.
Prípadne zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať upozornenia, aby sa už nezobrazovali upozornenia.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie