Jak zarządzać powiadomieniami?

Android
iPhone
KaiOS
Internet i komputer
Windows
Preferencjami powiadomień można z łatwością zarządzać w ustawieniach WhatsApp. Twój iPhone automatycznie wyświetli powiadomienie w trybie push, aby powiadomić Cię o przychodzącej wiadomości.
Aplikacje systemu iOS mogą wysyłać trzy rodzaje powiadomień:
  • Dźwięki: odtwarzane są sygnały dźwiękowe.
  • Komunikaty/banery: na ekranie wyświetlane są komunikaty lub banery.
  • Plakietki: na ikonie aplikacji wyświetlane są obrazy lub liczby.
Zmiana preferencji powiadomień
Otwórz WhatsApp > stuknij Ustawienia > Powiadomienia. Upewnij się, że opcja Pokazuj powiadomienia jest włączona dla Powiadomień wiadomości i Powiadomień grupowych.
Wyciszanie czatów indywidualnych i grup
Możesz wyłączyć wibracje oraz dźwięki aplikacji. Przejdź do WhatsApp > Ustawienia > Powiadomienia > Powiadomienia w aplikacji.
Rozwiązywanie problemów z powiadomieniami
Upewnij się, że Twoje ustawienia powiadomień są poprawnie skonfigurowane w ustawieniach iPhone’a i w WhatsApp.
Jeśli masz pewność, że ustawienia powiadomień są poprawnie skonfigurowane, ale nadal nie otrzymujesz powiadomień, najprawdopodobniej jest to spowodowane problemem z połączeniem lub systemem iOS.
Pamiętaj, że dostarczanie powiadomień jest w pełni zależne od trybu push firmy Apple (Apple's Push Notification Service – APNS) i WhatsApp nie ma możliwości rozwiązywania problemów z tą usługą. Gdy ktoś wysyła Ci wiadomość, a Ty jesteś w trybie offline, wówczas wiadomość ta dostarczana jest do APNS, a następnie do Twojego telefonu. WhatsApp nie ma żadnej kontroli nad dostarczaniem powiadomień o tych wiadomościach. Może to wyglądać na problem związany z WhatsApp, jednak jest on związany z APNS lub iOS.
Najczęściej jedynym rozwiązaniem tego problemu jest odtworzenie ustawień fabrycznych telefonu i skonfigurowanie urządzenia od nowa.
Uwaga: Jeśli przywrócisz utworzone wcześniej archiwum, wówczas problem najprawdopodobniej powróci. Powiadomienia w trybie push wymagają ważnej karty SIM oraz połączenia internetowego przez Wi-Fi lub sieć komórkową.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie