Je meldingen beheren

Android
iOS
KaiOS
Web en desktop
Windows
Mac
Je kunt je meldingsinstellingen voor alle oproepen en berichten wijzigen in de Instellingen van WhatsApp. Lees in dit artikel hoe je meldingen van individuele of groepschats dempt.
Opmerking: als je WhatsApp-meldingen uitschakelt of op stil zet via de instellingen van je apparaat, dan hebben updates van je meldingsinstellingen in WhatsApp hier geen invloed op. Als je aangepaste meldingen hebt ingeschakeld voor een chat in WhatsApp, dan wordt er een nieuwe meldingscategorie toegevoegd aan je apparaatinstellingen en worden meldingen ingeschakeld voor die aangepaste instelling.
Je kunt je meldingsinstellingen voor alle berichten en oproepen beheren of meldingen voor individuele of groepschats aanpassen.
WhatsApp-meldingsinstellingen beheren voor alle berichten, groepen of oproepen
Meldingsinstellingen voor berichten of groepen wijzigen:
 1. Tik op
  more options
  > Instellingen > Meldingen. In het gedeelte Bericht of Groep doe je het volgende:
  • Tik op Meldingsgeluiden om meldingsgeluiden in of uit te schakelen voor inkomende en uitgaande berichten. Meer informatie over het beheren van gesprekstoon vind je in dit artikel.
  • Tik op Meldingsgeluid om het meldingsgeluid van individuele berichten of groepsberichten te wijzigen.
  • Tik op Trillen om de duur van meldingstrillingen in WhatsApp te wijzigen.
  • Tik op Pop-upmelding om pop-upmeldingen in of uit te schakelen.
  • Tik op Licht om de kleur van de bericht- of groepsmelding op je apparaat te wijzigen.
  • Tik op Meldingen met hoge prioriteit om een voorbeeld van een melding weer te geven bovenaan je scherm.
  • Tik op Reactiemeldingen om een melding weer te geven van een reactie op een bericht dat je hebt verzonden.
Meldingsinstellingen voor oproepen wijzigen:
 1. Tik op
  more options
  > Instellingen > Meldingen. In het gedeelte Oproep doe je het volgende:
  • Tik op Trillen om de duur van meldingstrillingen in WhatsApp te wijzigen.
  • Tik op Beltoon om de beltoon van een inkomende oproep te wijzigen.
Alle meldingsinstellingen wijzigen
 1. Tik op
  more options
  > Instellingen.
 2. Selecteer Meldingen.
 3. Tik op
  more
  > Meldingsinstellingen resetten > Resetten.
Meldingen van individuele chats beheren
 1. Open een individuele chat.
 2. Tik op de naam van de persoon.
 3. Tik op Aangepaste meldingen.
 4. Vink Aangepaste meldingen gebruiken aan.
 5. Beheer meldingsinstellingen door één van de volgende dingen te doen:
  • Tik op Meldingsgeluid om het meldingsgeluid van individuele berichten of groepsberichten te wijzigen.
  • Tik op Trillen om de duur van meldingstrillingen in WhatsApp te wijzigen.
  • Tik op Pop-upmelding om pop-upmeldingen in of uit te schakelen.
  • Tik op Licht om de kleur van de bericht- of groepsmelding op je apparaat te wijzigen.
  • Tik op Meldingen met hoge prioriteit om een voorbeeld van een melding weer te geven bovenaan je scherm.
Meldingen en geluiden van groepschats beheren
 1. Open een groepschat.
 2. Tik op de naam van de groep.
 3. Tik op Meldingen en geluiden.
 4. Beheer meldingsinstellingen door één van de volgende dingen te doen:
  • Tik op Meldingen dempen om meldingen van berichten of oproepen te dempen.
  • Tik op Meldingsgeluid om het meldingsgeluid van berichten te wijzigen.
  • Tik op Beltoon om de beltoon van oproepen te wijzigen.
  • Tik op Trillen om de duur van meldingstrillingen in WhatsApp te wijzigen.
 5. Tik op Geavanceerde instellingen om een van de volgende dingen te doen:
  • Tik op Meldingen met hoge prioriteit om een voorbeeld van een melding weer te geven bovenaan je scherm.
  • Tik op Pop-upmelding om pop-upmeldingen in of uit te schakelen.
  • Tik op Licht om de kleur van de bericht- of groepsmelding op je apparaat te wijzigen.
Voorbeeld van meldingen beheren op je apparaat
Je kunt de inhoud van WhatsApp-berichten verbergen in het meldingsvoorbeeld dat wordt weergegeven op het vergrendelscherm van je telefoon.
Meldingen op het vergrendelscherm in- of uitschakelen:
 1. Ga op je telefoon naar Instellingen > Meldingen > Meldingen op vergrendelscherm.
 2. Selecteer een van de volgende opties:
  • Gesprek weergeven, standaard of stil.
  • Stille gesprekken en meldingen verbergen.
  • Geen meldingen weergeven.
Oproepmeldingen beheren op je apparaat
Als je Oproepmeldingen of Alle WhatsApp-meldingen uitschakelt op je telefoon, worden meldingen van inkomende WhatsApp-oproepen stilgehouden.
 1. Ga op je telefoon naar Instellingen > Meldingen > Apps > WhatsApp.
 2. Tik op Oproepmeldingen en schakel Meldingen tonen in of uit.
Je kunt ook alle WhatsApp-meldingen uitschakelen in de Instellingen van WhatsApp. Ga in WhatsApp naar Instellingen > Meldingen > Alle WhatsApp-meldingen uitschakelen.
Belangrijk:
 • De beller weet niet dat je oproepmeldingen hebt uitgeschakeld en ontvangt de reactie Geen antwoord in WhatsApp.
 • Je kunt op Oproepmeldingen inschakelen tikken om WhatsApp-oproepen te ontvangen.
 • Je ontvangt een melding in WhatsApp dat je een gemiste oproep hebt en Meldingen zijn uitgeschakeld als je op de info van de gemiste oproep tikt.
 • Als je een bestaande chat met de beller hebt, zie je ook de reden voor de gemiste oproep.
 • Als je WhatsApp gebruikt terwijl de oproep binnenkomt en oproepmeldingen zijn uitgeschakeld, ontvang je de oproep nog wel.
Relevante bronnen:
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee