Jak spravovat oznámení

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Oznámení lze snadno spravovat v nastavení aplikace WhatsApp.
Jak spravovat nastavení oznámení v aplikaci WhatsApp
 1. Klepněte na Nastavení > Oznámení.
 2. Zde můžete spravovat následující nastavení oznámení:
  • Klepnutím na Zobrazovat oznámení v části OZNÁMENÍ ZPRÁV nebo OZNÁMENÍ SKUPIN si můžete nastavit zasílání oznámení o zprávách z individuálních nebo skupinových chatů.
  • Klepnutím na Zvuk v části OZNÁMENÍ ZPRÁV nebo OZNÁMENÍ SKUPIN můžete změnit zvuk oznámení zpráv z individuálních nebo skupinových chatů.
  • Klepnutím na Oznámení reakcí v části OZNÁMENÍ ZPRÁV nebo OZNÁMENÍ SKUPIN si můžete nastavit zasílání oznámení o reakcích na vámi odeslané zprávy v individuálních nebo skupinových chatech.
  • Klepnutím na Oznámení v aplikaci můžete spravovat nastavení oznámení, která dostáváte při používání aplikace WhatsApp.
  • Klepnutím na Zobrazit náhled se zobrazí náhled textu zprávy v oznámení nových zpráv.
Jak obnovit nastavení oznámení
 1. Klepněte na Nastavení > Oznámení.
 2. Klepněte na Obnovit nastavení oznámení > Obnovit.
Jak ztlumit oznámení u individuálních nebo skupinových chatů
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Klepněte na jeho název.
 3. Klepněte na Ztlumit a pak vyberte dobu, po kterou mají být oznámení ztlumena.
Pokud chcete u některého ztlumeného chatu zrušit ztlumení oznámení, klepněte u něj na Ztlumeno > Zrušit ztlumení.
Upozornění: Když u chatu ztlumíte oznámení zpráv, vaše zařízení vás nebude upozorňovat na příchozí oznámení. Je však důležité mít na paměti toto:
 • Vaše kontakty nebudou nijak upozorněny na to, že jste chat ztlumili.
 • Kontakty budou nadále dostávat oznámení o přečtení, jakmile si jejich zprávy přečtete.
 • Vedle chatu se vám pořád bude zobrazovat počet nepřečtených zpráv.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne