Jak spravovat oznámení

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Oznámení lze snadno spravovat v nastavení aplikace WhatsApp. Na příchozí zprávy budete automaticky upozorněni prostřednictvím push oznámení, které se zobrazí na vašem telefonu.
Aplikace systému iOS poskytují tři typy oznámení:
  • Zvuková oznámení: Přehraje se zvukové upozornění.
  • Upozornění/bannery: Na obrazovce se zobrazí upozornění nebo banner.
  • Odznaky: Na ikoně aplikace se objeví obrázek nebo číslo.
Chcete-li změnit svá nastavení oznámení:
Otevřete WhatsApp > klepněte na Nastavení> Oznámení. Zkontrolujte, zda je možnost Zobrazit oznámení povolena pro oznámení zpráv a skupin.
Jak ztlumit individuální nebo skupinové chaty
Vibrace i zvuky můžete v rámci aplikace vypnout. Otevřete WhatsApp > Nastavení > Oznámení > Oznámení v aplikaci.
Řešení potíží s oznámeními
Ujistěte se, že máte v nastavení telefonu i aplikace WhatsApp oznámení povolená.
Pokud jste si ověřili, že máte oznámení nastavená správně, ale stále žádná oznámení nedostáváte, nejspíš se jedná o potíže s internetovým připojením nebo se systémem iOS.
Berte prosím na vědomí, že doručení oznámení zcela spadá pod službu push oznámení Apple (APNs). Služba WhatsApp tedy není schopna problémy s APNs žádným způsobem řešit. Pokud vám někdo odešle zprávu zatímco je váš telefon v režimu offline, bude tato zpráva odeslána službě APNs, aby vám mohla být následně doručena. WhatsApp nemá žádnou viditelnost ani kontrolu nad doručením oznámení těchto zpráv. Potíže s oznámeními se sice projeví v aplikaci WhatsApp, jsou však způsobeny službou APNs nebo systémem iOS.
Obvykle lze tyto problémy vyřešit obnovením továrního nastavení a telefon tak znovu nastavit, jako by byl nový.
Upozornění: Pokud zálohu obnovíte, pravděpodobně tím obnovíte i přetrvávající potíže. Push oznámení také vyžadují platnou SIM kartu a aktivní připojení k Wi-Fi nebo k mobilní síti.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne