Jak spravovat oznámení

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Oznámení lze snadno spravovat v nastavení aplikace WhatsApp.

Jak změnit nastavení oznámení aplikace WhatsApp
Otevřete WhatsApp > klepněte na ikonu Více možností
> Nastavení > Oznámení.
Zde můžete nastavit oznámení zpráv, skupin a hovorů. Zvolte si:
 • zda chcete mít tóny příchozích a odchozích zpráv v konverzacích vypnuté, nebo zapnuté.
 • tóny oznámení a vyzváněcí tón.
 • délku trvání vibrací.
 • zda chcete na telefonech s operačním systémem Android 9 a staršími verzemi zobrazovat vyskakovací oznámení. Povolíte-li tuto možnost, budou se oznámení zobrazovat ve střední části obrazovky vašeho telefonu.
 • barvu světelného oznámení na podporovaných telefonech.
 • zda chcete využívat oznámení s vysokou prioritou na telefonech s operačním systémem Android 5 a novějšími. Povolíte-li tuto možnost, budou se oznámení zobrazovat vždy v horní části obrazovky a funkce oznámení s náhledem bude vypnuta.
Upozornění: Pokud prioritní oznámení vypnete, oznámení aplikace WhatsApp se v rámci obrazovky s oznámeními budou zobrazovat na nižších pozicích.
Chcete-li obnovit výchozí nastavení oznámení, klepněte na Nastavení > Oznámení > klepněte na ikonu Více možností
> Obnovit výchozí nastavení > OBNOVIT.
Jak si oznámení přizpůsobit
Oznámení si můžete přizpůsobit tak, že si zvolíte odlišná nastavení pro tón, vibrace, vyskakovací oznámení a světelné oznámení:
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Klepněte na jeho název.
 3. Klepněte na Vlastní oznámení > zaškrtněte možnost Použít vlastní oznámení.
Upozornění: Pro skupinové hovory je nastaven výchozí vyzváněcí tón. Tento vyzváněcí tón nelze změnit.
Jak oznámení ztlumit
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Klepněte na jeho název.
 3. Klepněte na Ztlumit oznámení.
 4. Zvolte si, na jakou dobu si přejete oznámení ztlumit, a klepněte na OK.
Případně zrušte zaškrtnutí u možnosti Zobrazovat oznámení a oznámení se vám přestanou zobrazovat.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne