Správa oznámení

Android
iOS
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Predvoľby oznámení si môžete jednoducho nastaviť v nastaveniach aplikácie WhatsApp.
Správa nastavení hlásení WhatsApp
 1. Kliknite na Ponuka
  more options
  |
  menu
  > Nastavenia.
 2. Kliknite na Oznámenia
  notifications
  .
 3. Spravujte nastavenia oznámení prostredníctvom jednej z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete dostávať oznámenia nových správ, začiarknite políčko Oznámenia správ.
  • Začiarknutím políčka Zobraziť náhľady zobrazíte náhľad textu správy v rámci oznámení novej správy.
  • Začiarknutím políčka Zobraziť oznámenia reakcií budete dostávať oznámenia reakcií na správy, ktoré posielate v individuálnych alebo skupinových chatoch.
  • Začiarknutím políčka Zvuky budete dostávať zvukové upozornenia na prichádzajúce správy.
  • Začiarknutím políčka Zvonenie prichádzajúceho hovoru budete upozornení na prichádzajúce hovory pomocou zvonenia.
  • Začiarknutím políčka Stlmiť všetky prichádzajúce hovory na počítač stlmíte oznámenia prichádzajúcich hovorov na počítač.
Poznámka: Ak chcete zakázať oznámenia pre aplikáciu WhatsApp Web alebo WhatsApp Desktop bez zmeny nastavení oznámení, jednoducho zatvorte WhatsApp na svojom počítači. Kým bude WhatsApp zatvorený, nebudete dostávať oznámenia na počítač.
Stlmenie oznámení pre individuálne a skupinové chaty
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Kliknite na Ponuka
  more options
  |
  menu
  > Stlmiť oznámenia.
 3. Vyberte trvanie:
  • 8 hodín
  • 1 týždeň
  • Vždy
 4. Kliknite na Stlmiť.
Ak chcete znova zapnúť oznámenia, otvorte stlmený chat a potom kliknite na Ponuka
more options
|
menu
> Zrušiť stlmenie oznámení.
Poznámka: Ak vo svojom telefóne stlmíte individuálny alebo skupinový chat, tento chat bude stlmený aj v aplikácii WhatsApp Web a WhatsApp Desktop. Ostatné nastavenia oznámení sú nezávislé od telefónu a počítača a navzájom sa neovplyvňujú.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie