חשבון עסקי מאומת

‎WhatsApp מפתחת עבורכם דרכים ליצירת קשר עם העסקים שחשובים לכם.
התג הירוק
ליד שמו של איש הקשר מאשר שזהו חשבון עסקי מאומת ומוכר.
לא רוצים לקבל פניות מעסק מסוים? למידע על חסימת עסק ב-Android או ב-iPhone.
שימו לב: האפשרות לאמת עסקים ב-WhatsApp מוגבלת כרגע למספר קטן של עסקים שמשתתפים בתוכנית פיילוט.
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא