เกี่ยวกับการตั้งชื่อธุรกิจ

ชื่อธุรกิจจะต้องเป็นตัวแทนที่แสดงถึงธุรกิจหรือองค์กรนั้นๆ
กฎเกี่ยวกับการตั้งชื่อธุรกิจ
เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้งาน "บัญชีธุรกิจอย่างเป็นทางการ" ชื่อธุรกิจต้องไม่มีสิ่งต่อไปนี้
 • ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดยกเว้นตัวย่อ เฉพาะตัวอักษรแรกของแต่ละคำเท่านั้นที่สามารถขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และคำสันธานไม่สามารถขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ได้ ตัวอย่างเช่น:
  • ถูกต้อง: Sweet Treats หรือ Tammy's Burritos and Tacos
  • ไม่ถูกต้อง: SWEET TREATS* หรือ Tammy's Burritos And Tacos
 • การเว้นวรรคมากเกินไประหว่างคำ ชื่อธุรกิจต้องเว้นวรรคเพียงช่องเดียวระหว่างคำ
 • เครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่จำเป็น
 • อีโมจิ
 • สัญลักษณ์ (เช่น ®)
 • อักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรและตัวเลขเรียงกัน
 • อักขระพิเศษเหล่านี้: ~!@#$%^&*()_+:;"'{}[]\|<>,/?
หมายเหตุ: หลักเกณฑ์ข้างต้นจะไม่ใช้กับธุรกิจที่สร้างแบรนด์ด้วยวิธีนี้จากภายนอกแล้ว ในกรณีดังกล่าว ชื่อธุรกิจที่ใช้ในแอป WhatsApp Business สามารถมีเครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และอื่นๆ ที่ตรงกับแบรนด์ตามที่ใช้อยู่ภายนอกได้
นอกจากนี้ ชื่อธุรกิจไม่สามารถประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้เท่านั้น
 • ชื่อเต็มของบุคคล
 • คำทั่วไป (เช่น Fashion)
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทั่วไป (เช่น New York)
 • อักขระสามตัวหรือสั้นกว่า
และชื่อธุรกิจต้องไม่มีรูปแบบใดๆ ของคำว่า "WhatsApp" เรียนรู้เพิ่มเติมโดยการไปที่หลักเกณฑ์ของแบรนด์
หมายเหตุ: หากบัญชีธุรกิจของคุณแสดงเป็น "บัญชีธุรกิจอย่างเป็นทางการ" การเปลี่ยนชื่อธุรกิจอาจส่งผลให้บัญชีของคุณสูญเสียสถานะ "บัญชีธุรกิจอย่างเป็นทางการ" ได้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่