Informacje o tworzeniu nazwy firmy

Nazwa firmy musi reprezentować konkretną firmę lub organizację.
Zasady tworzenia nazwy firmy
Aby otrzymać status „Oficjalne konto firmy”, nazwa firmy nie może zawierać:
 • Wyrazów zapisanych wyłącznie wielkimi literami z wyjątkiem akronimów. Tylko pierwsza litera każdego wyrazu może być zapisana wielką literą. Łączniki muszą być zapisane małą literą. Przykładowo:
  • Prawidłowo: Słodkie Przyjemności lub Restauracja i Grill Kowalscy
  • Nieprawidłowo: SŁODKIE PRZYJEMNOŚCI* lub Restauracja I Grill Kowalscy
 • Dodatkowych spacji między wyrazami. W nazwach firm należy stosować pojedyncze spacje.
 • Zbędnych znaków interpunkcyjnych.
 • Emotikonów.
 • Symboli (przykładowo: ®).
 • Następujących po sobie znaków niealfanumerycznych (znaki niebędące ani cyframi, ani literami).
 • Żadnych z następujących znaków specjalnych: ~!@#$%^&*()_+:;"'{}[]\|<>,/?
Uwaga: Niniejsze wytyczne dotyczące formatowania nie mają zastosowania do firm, które już w ten sposób budują swoją markę. W takim przypadku nazwa firmy używana w WhatsApp Business może zawierać znaki interpunkcyjne, wielkie litery itp., które pasują do zewnętrznego brandingu.
Ponadto nazwa firmy nie może składać się wyłącznie z:
 • imienia i nazwiska osoby,
 • nazwy ogólnej (przykładowo: Moda),
 • ogólnej lokalizacji geograficznej (przykładowo: Warszawa),
 • trzech lub mniej znaków.
Nazwa firmy nie może także zawierać żadnej wariacji słowa „WhatsApp”. Dowiedz się więcej o naszych wytycznych dotyczących marki.
Uwaga: jeśli Twoje konto firmy ma status „Oficjalne konto firmy”, zmiana nazwy firmy może spowodować jego utratę.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie