Perihal mencipta nama perniagaan

Nama perniagaan mestilah mewakili perniagaan atau organisasi tersebut.
Peraturan untuk mencipta nama perniagaan
Untuk layak menjadi "Akaun perniagaan rasmi", nama perniagaan tidak boleh mengandungi:
 • Semua huruf besar, kecuali akronim. Hanya huruf pertama bagi setiap perkataan boleh dimulakan dengan huruf besar. Kata hubung tidak boleh bermula dengan huruf besar. Sebagai contoh:
  • Betul: Sweet Treats atau Tammy's Burritos and Tacos
  • Salah: SWEET TREATS* atau Tammy's Burritos And Tacos
 • Sebarang jarak yang berlebihan antara perkataan. Nama perniagaan mestilah menggunakan jarak tunggal.
 • Tanda baca yang tidak diperlukan
 • Emoji
 • Simbol (contohnya: ®)
 • Aksara bukan abjad angka yang berturutan (aksara yang bukan nombor atau abjad)
 • Mana-mana aksara khas berikut: ~!@#$%^&*()_+:;"'{}[]\|<>,/?
Nota: Panduan pemformatan yang berikut tidak terpakai untuk perniagaan yang telah dijenamakan sebegini secara luaran. Dalam kes begini, nama perniagaan yang digunakan pada WhatsApp Business boleh disertakan tanda baca, huruf besar, dll. yang sepadan dengan penjenamaan luaran.
Selain itu, nama perniagaan tidak boleh hanya mengandungi:
 • Nama penuh seseorang
 • Istilah generik (contohnya: Fesyen)
 • Lokasi geografi generik (contohnya: New York)
 • Tiga atau kurang aksara
Akhir sekali, nama perniagaan tidak boleh berserta dengan sebarang variasi perkataan "WhatsApp". Ketahui lebih lanjut dengan melawati Garis Panduan Jenama kami.
Nota: Jika akaun perniagaan anda disenaraikan sebagai "Akaun perniagaan rasmi", menukar nama perniagaan anda mungkin mengakibatkan akaun anda kehilangan status "Akaun perniagaan rasmi" tersebut.
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak