Jak vytvořit název společnosti

Název společnosti musí danou společnost či organizaci vystihovat.
Pravidla pro názvy společností
Aby se váš účet mohl stát „oficiálním účtem společnosti“, jeho název nesmí obsahovat:
 • Pouze velká písmena (pokud se nejedná o akronym). Velká písmena lze psát pouze na začátku každého slova. Spojky je třeba psát malými písmeny. Například:
  • Správně: Sladké dobroty aneb Cukroví a koláčky od Marušky
  • Špatně: SLADKÉ DOBROTY* aneb Cukroví A koláčky od Marušky
 • Mezery navíc mezi slovy – jednotlivá slova názvu společnosti musí být oddělena jednou mezerou
 • Nadbytečnou interpunkci
 • Symboly emoji
 • Ostatní symboly (např.: ®)
 • Po sobě jdoucí nealfanumerické znaky (tzn. znaky, které nejsou ani číslice, ani písmena)
 • Žádný z těchto speciálních znaků: ~!@#$%^&*()_+:;"'{}[]\|<>,/?
Upozornění: Tyto pokyny ohledně formátování se nevztahují na společnosti, jejichž běžně používaný název už některý z výše uvedených bodů nesplňuje. V tomto případě je možné v názvu společnosti v aplikaci WhatsApp Business použít také interpunkci, velká písmena apod. tak, aby název odpovídal běžně používanému názvu společnosti.
Názvy společností také nesmějí obsahovat pouze:
 • celé jméno osoby,
 • obecné výrazy (např.: Móda),
 • obecné zeměpisné lokace (např.: Praha),
 • méně než tři znaky.
Závěrem, názvy společností nesmějí obsahovat ani žádnou variantu slova „WhatsApp“. Další informace získáte v našich Pokynech pro používání značky.
Upozornění: Pokud má váš účet společnosti status „oficiálního účtu společnosti“, změna jeho názvu může mít za následek ztrátu tohoto statusu.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne