วิธีส่งอีโมจิ ไฟล์สื่อ รายชื่อติดต่อ หรือตำแหน่ง

KaiOS
คุณสามารถส่งอีโมจิ ไฟล์สื่อ รายชื่อติดต่อ หรือตำแหน่งได้ในข้อความ WhatsApp
การส่งอีโมจิ ไฟล์สื่อ รายชื่อติดต่อ หรือตำแหน่ง
 1. เปิดแชท WhatsApp
 2. กด +
 3. เลือกรายการที่ต้องการส่ง แล้วกด:
  • อีโมจิ เพื่อเลือกและส่งอีโมจิ
  • GIF เพื่อเลือกและส่ง GIF
  • รูปภาพ เพื่อถ่ายภาพด้วยกล้องหรือเลือกรูปภาพจากแกลเลอรี คุณยังสามารถเพิ่มคำบรรยายภาพลงในรูปภาพได้อีกด้วย
  • วิดีโอ เพื่อบันทึกวิดีโอด้วยกล้องหรือเลือกวิดีโอจากโทรศัพท์ คุณยังสามารถเพิ่มคำบรรยายภาพลงในวิดีโอได้อีกด้วย
  • เสียง เพื่อส่งไฟล์เสียงที่มีอยู่จากโทรศัพท์
  • รายชื่อติดต่อ เพื่อส่งข้อมูลของผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่โทรศัพท์
  • ตำแหน่ง เพื่อส่งตำแหน่งหรือสถานที่ใกล้เคียง
 4. กดส่ง
หมายเหตุ: ขนาดไฟล์สูงสุดของรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เสียงทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้ส่งหรือส่งต่อผ่าน WhatsApp คือ 10 MB สำหรับโทรศัพท์ที่มีหน่วยความจำ 512 MB และ 5 MB สำหรับโทรศัพท์ที่มีหน่วยความจำเหลือน้อย
การบันทึกไฟล์สื่อ
หากต้องการบันทึกไฟล์สื่อที่คุณได้รับใน WhatsApp ให้กดตัวเลือก > การตั้งค่า > แชท > แสดงสื่อในแกลเลอรี รูปภาพและวิดีโอจะได้รับการบันทึกลงในแกลเลอรีและวิดีโอของโทรศัพท์
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่