เกี่ยวกับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอยู่ใน DNA ของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงใช้การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางในแอปของเรา เมื่อมีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ข้อความเสียง เอกสาร การอัปเดตสถานะ และการโทรของคุณจะมีความปลอดภัยจากการตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ประสงค์ดี
การส่งข้อความส่วนตัว
จะมีการใช้การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางของ WhatsApp เมื่อคุณแชทกับบุคคลอื่นโดยใช้ WhatsApp Messenger การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงคุณและบุคคลที่คุณกำลังติดต่อด้วยเท่านั้นสามารถอ่านหรือฟังข้อความที่ส่งได้ และจะไม่มีผู้อื่นอ่านได้แม้แต่ WhatsApp เอง เนื่องจากมีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง ข้อความของคุณจะได้รับการปกป้องด้วยตัวล็อค โดยผู้รับและคุณเท่านั้นที่จะมีคีย์พิเศษที่ต้องใช้เพื่อปลดล็อคและอ่านข้อความเหล่านั้น การดำเนินการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าพิเศษใดๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อความของคุณ
การส่งข้อความทางธุรกิจ
ทุกๆ ข้อความ WhatsApp ได้รับการปกป้องโดยโปรโตคอลการเข้ารหัสสัญญาณเดียวกัน ซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อความก่อนที่จะส่งออกจากอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณส่งข้อความถึงบัญชีธุรกิจบน WhatsApp จะมีการส่งข้อความของคุณอย่างปลอดภัยไปยังปลายทางที่ธุรกิจเลือก
WhatsApp ถือว่าแชทกับธุรกิจที่ใช้แอป WhatsApp Business หรือธุรกิจที่จัดการและจัดเก็บข้อความของลูกค้าด้วยตนเองว่ามีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง เมื่อธุรกิจได้รับข้อความแล้ว ข้อความดังกล่าวจะอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของธุรกิจนั้นๆ ธุรกิจอาจกำหนดให้พนักงานบางส่วน หรือแม้แต่ผู้ให้บริการอื่นๆ ดำเนินการประมวลผลและตอบกลับข้อความ
ธุรกิจบางราย1 จะสามารถเลือกใช้ Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ WhatsApp เพื่อจัดเก็บข้อความอย่างปลอดภัยและตอบกลับลูกค้า แม้ว่า Meta จะไม่ใช้ข้อความของคุณเพื่อแจ้งโฆษณาที่คุณเห็นโดยอัตโนมัติ ธุรกิจต่างๆ จะสามารถใช้แชทที่ได้รับสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตน ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาบน Meta คุณสามารถติดต่อธุรกิจเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของธุรกิจนั้นได้
หมายเหตุ: สถานะการเข้ารหัสของแชทที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ผู้ใช้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชทที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง โปรดอ่านเอกสารประกอบของเรา
การชำระเงิน
การชำระเงินบน WhatsApp ซึ่งสามารถใช้งานได้ในบางประเทศช่วยให้โอนเงินระหว่างบัญชีที่เปิดกับสถาบันทางการเงินได้ หมายเลขบัตรและบัญชีธนาคารจะได้รับการจัดเก็บและเข้ารหัสในเครือข่ายที่ปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถาบันทางการเงินไม่สามารถทำธุรกรรมได้หากไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินเหล่านี้ การชำระเงินดังกล่าวจะไม่ได้รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
หน้าจอ “ยืนยันรหัสความปลอดภัย” ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อติดต่อคืออะไร
แชทที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางระหว่างคุณกับบุคคลอื่นมีรหัสความปลอดภัยของตัวเองที่ใช้ยืนยันว่าการโทรและข้อความที่ส่งไปยังแชทนั้นมีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
หมายเหตุ: กระบวนการยืนยันเป็นเพียงทางเลือกสำหรับแชทที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง และใช้เพื่อยืนยันว่าข้อความที่คุณส่งและการโทรมีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางเท่านั้น
รหัสนี้สามารถดูได้ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อติดต่อ ทั้งในรูปแบบคิวอาร์โค้ดและหมายเลข 60 หลัก รหัสเหล่านี้จะไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแชทส่วนตัว และสามารถใช้เปรียบเทียบได้ระหว่างผู้คนในแต่ละแชทเพื่อยืนยันว่าข้อความที่คุณส่งไปยังแชทนั้นได้รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางแล้ว รหัสความปลอดภัยเป็นเพียงคีย์พิเศษเวอร์ชันที่มองเห็นได้ ซึ่งแชร์ระหว่างคุณทั้งสอง และไม่ต้องกังวล คีย์นี้ไม่ใช่คีย์จริงๆ ซึ่งจะถูกเก็บเป็นความลับเสมอ เมื่อคุณยืนยันว่าแชทได้รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง การดำเนินการนี้ยังยืนยันว่าคุณและรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงของผู้ติดต่อเป็นปัจจุบัน
วิธียืนยันว่าแชทส่วนตัวได้รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง:
  1. เปิดแชท
  2. แตะที่ชื่อของผู้ติดต่อเพื่อเปิดหน้าจอข้อมูลรายชื่อติดต่อ
  3. แตะการเข้ารหัสเพื่อดูคิวอาร์โค้ดและหมายเลข 60 หลัก
    • หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้กับการติดต่อในแชทที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางเท่านั้น
หากคุณและผู้ติดต่ออยู่ใกล้กัน สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหรือเปรียบเทียบหมายเลข 60 หลักของอีกฝ่ายได้ หากคุณสแกนคิวอาร์โค้ดและรหัสเป็นหมายเลขเดียวกัน เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้น เนื่องจากหมายเลขตรงกัน คุณจึงแน่ใจได้ว่าไม่มีใครกำลังดำเนินการแทรกแซงเพื่อดูข้อความหรือฟังการโทรของคุณ
หากคุณและผู้ติดต่อไม่ได้อยู่ใกล้กัน คุณสามารถส่งหมายเลข 60 หลักถึงผู้ติดต่อได้โดยใช้แพลตฟอร์มอื่น แจ้งผู้ติดต่อของคุณให้ทราบว่าเมื่อได้รับรหัสแล้ว ควรจดและเปรียบเทียบกับหมายเลข 60 หลักที่ปรากฏในหน้าจอข้อมูลรายชื่อติดต่อใต้ "การเข้ารหัส" สำหรับ Android และ iPhone คุณสามารถใช้ปุ่ม "แชร์" ได้จากหน้าจอ "ยืนยันรหัสความปลอดภัย" เพื่อส่งหมายเลข 60 หลักผ่าน SMS, อีเมล และอื่นๆ
หากรหัสไม่ตรงกัน อาจเป็นไปได้ว่าคุณสแกนรหัสของผู้ติดต่อรายอื่นหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น หากผู้ติดต่อของคุณได้ติดตั้ง WhatsApp ใหม่ เปลี่ยนโทรศัพท์ หรือเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้เมื่อเร็วๆ นี้ เราขอแนะนำให้คุณรีเฟรชรหัสโดยส่งข้อความใหม่ถึงผู้ติดต่อแล้วสแกนรหัส เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรหัสความปลอดภัยในบทความนี้
โปรดทราบว่าหากคุณหรือผู้ติดต่อของคุณใช้ WhatsApp บนอุปกรณ์หลายเครื่อง คุณจะต้องยืนยันรหัสความปลอดภัยบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณและผู้ติดต่อของคุณ
ทำไม WhatsApp จึงใช้การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางและการดำเนินการนี้มีความสำคัญอย่างไรในการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริการของ WhatsApp เราเห็นตัวอย่างหลายกรณีที่แฮกเกอร์ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวจำนวนมากโดยใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดเพื่อสร้างความเสียหายด้วยข้อมูลที่ขโมยมา ตั้งแต่ที่เรานำการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางมาใช้งานสำเร็จในปี 2016 ความปลอดภัยทางดิจิทัลก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก
WhatsApp ไม่สามารถดูเนื้อหาข้อความของคุณ หรือฟังการโทรที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางบน WhatsApp ได้ เนื่องจากการเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อความที่ส่งและได้รับบน WhatsApp เกิดขึ้นในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ก่อนที่จะมีการส่งจากอุปกรณ์ของคุณ ข้อความจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยการล็อคที่เข้ารหัส และเฉพาะผู้รับเท่านั้นที่มีคีย์ นอกจากนี้ จะมีการเปลี่ยนคีย์ในทุกข้อความที่ถูกส่ง ขณะที่กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอยู่เบื้องหลัง คุณสามารถยืนยันได้ว่าการสนทนาได้รับการปกป้องโดยตรวจสอบรหัสยืนยันความปลอดภัยบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการทำงานได้ในเอกสารประกอบของเรา
ทั้งนี้ หลายคนมีข้อสงสัยว่าการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางนี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างไร WhatsApp ให้ความสำคัญกับการทำงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อช่วยให้ผู้คนทั่วโลกปลอดภัย เราตรวจสอบอย่างรอบคอบและตอบสนองต่อคำร้องของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และจัดลำดับความสำคัญให้กับการตอบสนองต่อคำร้องฉุกเฉิน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการให้ความรู้ของเรา เราได้เผยแพร่ข้อมูลสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลที่จำกัดที่เราเก็บรวบรวมไว้ และวิธีการที่หน่วยงานเหล่านี้สามารถส่งคำขอมายัง WhatsApp ซึ่งคุณสามารถอ่านได้ที่นี่
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยบน WhatsApp โปรดไปที่ความปลอดภัยของ WhatsApp
1ในปี 2021
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่