Videohovory

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Videohovory umožňují uskutečnit hovor prostřednictvím videa s kýmkoliv, kdo používá WhatsApp.
Odchozí videohovory
 1. V aplikaci WhatsApp otevřete chat s kontaktem, se kterým chcete videohovor zahájit.
 2. Klepněte na ikonu videohovoru
  .
Případně otevřete WhatsApp, klepněte na záložku HOVORY > Nový hovor
. Vyhledejte kontakt, kterému chcete zavolat, a klepněte na ikonu videohovoru
.
Příchozí videohovory
Máte-li zamčenou obrazovku a někdo vám zavolá, zobrazí se vám obrazovka příchozího videohovoru WhatsApp, na které můžete:
 • hovor přijmout, přetáhnete-li nahoru ikonu
  ,
 • hovor odmítnout, přetáhnete-li nahoru ikonu
  ,
 • hovor odmítnout odesláním rychlé zprávy, přetáhnete-li nahoru ikonu
  .
Máte-li odemčenou obrazovku a obdržíte videohovor, zobrazí se vyskakovací oznámení příchozího videohovoru. Následně můžete klepnout na Odmítnout nebo Přijmout.
Přepínání mezi hovory a videohovory
Chcete-li přepnout videohovor na hlasový hovor:
 1. Během videohovoru klepněte na ikonu vypnout video
  . Tím kontaktu, kterému voláte, odešlete upozornění.
 2. Jakmile si váš kontakt také vypne kameru, videohovor se přepne na hlasový hovor.
Chcete-li přepnout hlasový hovor na videohovor:
 1. Během hovoru klepněte na ikonu videohovoru
  > PŘEPNOUT.
 2. Kontakt, kterému voláte, obdrží žádost o přepnutí na videohovor a tu může buď přijmout, nebo odmítnout.
Upozornění:
 • Než zahájíte nebo přijmete skupinový videohovor, ujistěte se, že spolu s ostatními kontakty ve skupinovém videohovoru máte stabilní internetové připojení. Kvalita videohovoru bude záviset na účastníkovi s nejslabším internetovým připojením.
 • Videohovory jsou podporovány pouze na zařízeních se systémem Android 4.1 a novějšími.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne