วิธีลบแชท

การลบแชทส่วนตัว
  1. ในแท็บแชท ให้ปัดแชทที่ต้องการลบไปทางซ้าย
  2. แตะเพิ่มเติม > ลบแชท > ลบแชท
หรือแตะแก้ไขที่มุมบนสุดของแท็บแชท > เลือกแชทที่ต้องการลบ > แตะลบ > ลบแชท
การลบแชทกลุ่ม