Ako zmeniť jazyk aplikácie WhatsApp

WhatsApp je dostupný vo viac než 40 jazykoch pre iPhone a takmer v 60 jazykoch pre Android. WhatsApp používa ten istý jazyk ako váš telefón. Ak napríklad zmeníte jazyk svojho telefónu na španielčinu, jazyk aplikácie WhatsApp sa tiež zmení na španielčinu.
Ako zmeniť jazyk telefónu
 • Android: Prejdite do Nastavení > Systém > Jazyky a vstup > Jazyky. Klepnite na zvolený jazyk, podržte ho a posuňte ho v zozname jazykov na prvé miesto alebo klepnite na Pridať jazyk
  .
 • iPhone: Prejdite do Nastavení
  iPhonu > Všeobecné > Jazyk a región > Jazyk iPhonu. Zvoľte jazyk a klepnite na Zmeniť na {zvolený jazyk}.
 • KaiOS: V ponuke aplikácií prejdite do ponuky Nastavenia > potiahnite do strany a zvoľte Prispôsobenie > posuňte nadol a stlačte Jazyk > stlačte Jazyk > zvoľte jazyk, ktorý chcete používať > stlačte OK alebo VYBRAŤ.
Možnosti dostupné v podporovaných krajinách
Na niektorých telefónoch s operačným systémom Android budete mať možnosť zmeniť jazyk priamo z aplikácie WhatsApp. Jednou z možností je vybrať jazyk na počiatočnej uvítacej obrazovke. Alebo, ak už používate WhatsApp:
 1. Otvorte WhatsApp.
 2. Klepnite na Ďalšie možnosti
  > Nastavenia > Chaty > Jazyk aplikácie.
 3. Zvoľte požadovaný jazyk.
Ak sa vám tieto možnosti nezobrazujú, pravdepodobne nie sú vo vašej krajine podporované.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie