نحوه تغییر زبان واتساپ

واتساپ به بیش از ۴۰ زبان در iPhone و تا ۶۰ زبان در Android در دسترس است. واتساپ از زبان تلفنتان پیروی می‌کند. برای مثال، اگر زبان تلفنتان را به اسپانیایی تغییر دهید، زبان واتساپ هم اسپانیایی خواهد شد.
تغییر زبان تلفنتان
 • Android: در تلفنتان، به تنظیمات > سیستم > زبان‌ها و ورودی > زبان‌ها بروید. روی زبان مدنظرتان ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به بالا ببرید یا روی افزودن زبان
  ضربه بزنید.
 • iPhone: در iPhone، به Setting (تنظیمات)
  > General (عمومی) > Language & Region (زبان و منطقه) > iPhone Language (زبان iPhone) بروید. زبانی را انتخاب کنید، سپس روی Change to {language} (تغییر به {زبان}) ضربه بزنید.
 • KaiOS: در فهرست برنامه‌ها، روی Settings (تنظیمات) ضربه بزنید > به کنار صفحه پیمایش کنید تا بتوانید گزینه Personalization (شخصی‌سازی) را انتخاب کنید > به پایین پیمایش کنید و Language (زبان) را فشار دهید > Language (زبان) را فشار دهید > زبان موردنظرتان را انتخاب کنید > OK (قبول) یا SELECT (انتخاب) را فشار دهید.
گزینه در دسترس در کشورهای پشتیبانی‌شده
اگر از تلفن Android استفاده می‌کنید، ممکن است بتوانید زبان واتساپ را از داخل برنامه تغییر دهید. یکی از روش‌ها این است که زبان مدنظرتان را در صفحه خوشامدگویی اولیه انتخاب کنید. یا اگر درحال‌حاضر کاربر واتساپ هستید:
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. روی گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات > گفتگوها > زبان برنامه ضربه بزنید.
 3. زبان مدنظرتان را انتخاب کنید.
اگر این گزینه‌ها را نمی‌بینید، احتمالاً از این گزینه‌ها در کشورتان پشتیبانی نمی‌شود.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر