Jak změnit jazyk aplikace WhatsApp

WhatsApp je dostupný ve více než 40 světových jazycích pro iPhone a pro Android dokonce téměř v 60 jazycích. Aplikace WhatsApp používá stejný jazyk, který používá váš telefon. Změníte-li například jazyk svého telefonu na španělštinu, jazyk aplikace se změní také na španělštinu.
Jak změnit jazyk telefonu
 • Android: Přejděte do Nastavení telefonu > Systém > Jazyk a zadávání > Jazyk. Klepněte na zvolený jazyk, přidržte ho a posuňte ho v seznamu jazyků na první místo, případně klepněte na Přidat jazyk
  .
 • iPhone: Přejděte do Nastavení telefonu
  > Obecné > Jazyk a oblast > Jazyk iPhonu. Zvolte si jazyk a klepněte na Změnit na jazyk {zvolený jazyk}.
 • KaiOS: V menu aplikací klepněte na Nastavení > posuňte obrazovku na stranu a zvolte možnost Přizpůsobení > sjeďte dolů a stiskněte Jazyk > znovu stiskněte Jazyk > zvolte jazyk, který chcete používat > klepněte na OK nebo ZVOLIT.
Dodatečné možnosti dostupné pouze v konkrétních zemích
Na některých telefonech s operačním systémem Android budete mít možnost jazyk změnit přímo z aplikace WhatsApp. První možností je zvolit jazyk na úvodní uvítací obrazovce. Nebo, pokud už WhatsApp používáte:
 1. Otevřete WhatsApp.
 2. Klepněte na Více možností
  > Nastavení > Chaty > Jazyk aplikace.
 3. Zvolte požadovaný jazyk.
Pokud se vám tyto možnosti nezobrazují, nejspíš nejsou ve vaší zemi podporovány.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne