Jak przekazywać wiadomości?

Funkcja przekazywania pozwala na udostępnianie wiadomości z jednego czatu indywidualnego lub grupy do innego czatu indywidualnego lub grupy. Przekazane wiadomości oznaczone są plakietką „Przekazana”, która informuje, czy dana wiadomość została napisana przez Twojego znajomego lub bliskiego, czy została przekazana z innego źródła.
Przekazując wiadomość, można ją udostępnić w maksymalnie pięciu czatach jednocześnie. Jeśli wiadomość została już przekazana, możesz ją przekazać do maksymalnie pięciu czatów, w tym maksymalnie do jednego czatu grupowego. Jeśli wiadomość została już przekazana wielokrotnie, można ją przekazać tylko do jednego czatu naraz.

Przekazywanie wiadomości
 1. W czacie indywidualnym lub grupie ustaw kursor na wiadomości do przekazania, a następnie kliknij Menu
  > Przekaż wiadomość.
  • Aby przekazać wiele wiadomości jednocześnie, zaznacz więcej wiadomości po wybraniu pierwszej lub kliknij Menu (
   lub
   ) > Wybierz wiadomości > zaznacz wiadomości, które chcesz przekazać.
 2. Kliknij Przekaż wiadomość (
  lub
  ).
 3. Wyszukaj lub wybierz czaty indywidualne lub grupy, do których chcesz przekazać wybrane wiadomości.
 4. Kliknij Wyślij (
  lub
  ).
Uwaga: Wszystkie przekazane wiadomości, których nie jesteś autorem, zostaną oznaczone etykietą „Przekazana”. Będzie ona widoczna u Ciebie i odbiorców.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie