نحوه بازارسال پیام‌ها

اندروید
iPhone
KaiOS
وب و دسکتاپ
Windows
از ویژگی بازارسال برای بازارسال پیامی از یک گفتگوی فردی یا گروهی به یک گفتگوی فردی یا گروهی دیگر استفاده کنید. پیام‌های باز ارسال شده با برچسب «باز ارسال شده» مشخص می‌شوند که به شما کمک می‌کند بدانید آیا پیام ارسال شده را دوست یا عضو خانواده شما نوشته‌اند یا در اصل پیام از شخص دیگری آمده است.
وقتی پیامی را بازارسال می‌کنید، در هر بار می‌توانید آن را با حداکثر پنج گفتگو هم‌گذاری کنید. اگر پیامی قبلاً بازارسال شده باشد، می‌توانید آن را به حداکثر پنج گفتگو (از جمله حداکثر یک گفتگوی گروهی) بازارسال کنید. وقتی پیامی بسیار زیاد بازارسال شده باشد، در هر بار می‌توان آن را برای فقط یک گفتگو بازارسال کرد.

بازارسال پیام
 1. در گفتگوی فردی یا گروهی، نشانگر ماوس را روی پیامی که می‌خواهید بازارسال کنید، ببرید و سپس منو
  > بازارسال پیام کلیک کنید.
  • برای بازارسال چندین پیام می‌توانید یا پس از انتخاب اولین پیام، سایر پیام‌ها را انتخاب کنید یا اینکه منو (
   یا
   ) > انتخاب پیام‌ها > را کلیک کنید و پیام‌هایی را که می‌خواهید بازارسال کنید، انتخاب کنید.
 2. روی بازارسال پیام (
  یا
  ) کلیک کنید.
 3. گفتگوهای فردی یا گروهی را که می‌خواهید به آن‌ها پیام بازارسال کنید، جستجو یا انتخاب کنید.
 4. روی ارسال (
  یا
  ) کلیک کنید.
توجه:هر پیامی که در اصل نوشته شما نباشد برچسب «بازارسال شده» را هم برای شما و هم برای همه گیرندگان پیام نشان خواهد داد.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر