วิธีเพิ่มและลบสมาชิกกลุ่ม

คุณสามารถเพิ่มหรือลบสมาชิกกลุ่มได้หากคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่ม
การเพิ่มสมาชิก
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท แล้วแตะเพิ่มเติม > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะเพิ่มสมาชิก
 3. ค้นหาหรือเลือกรายชื่อที่จะเพิ่มลงในกลุ่ม
 4. แตะเพิ่ม > เพิ่ม
การลบสมาชิก
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท แล้วแตะเพิ่มเติม > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะที่สมาชิกที่คุณต้องการลบ
 3. แตะลบออกจากกลุ่ม > ลบ
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่