วิธีเพิ่มและลบสมาชิกกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
คุณสามารถเพิ่มหรือลบสมาชิกกลุ่มได้หากคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่ม
การเพิ่มสมาชิก
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท แล้วแตะเพิ่มเติม > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะเพิ่มสมาชิก
 3. ค้นหาหรือเลือกรายชื่อที่จะเพิ่มลงในกลุ่ม
 4. แตะเพิ่ม > เพิ่ม
การลบสมาชิก
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท แล้วแตะเพิ่มเติม > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะที่สมาชิกที่คุณต้องการลบ
 3. แตะลบออกจากกลุ่ม > ลบ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่