Limity pri preposielaní

Správu môžete preposlať až do piatich chatov naraz. Ak už správa bola preposlaná, môžete ju preposlať maximálne do piatich chatov vrátane maximálne jednej skupiny.
Ak však bola správa preposlaná reťazovo cez aspoň päť chatov, čiže teraz je už na päť chatov vzdialená od svojho pôvodného odosielateľa, označí sa ikonou dvojitej šípky
a štítkom „Preposlané veľakrát“. Aby mohla aplikácia WhatsApp slúžiť predovšetkým na dôverné či osobné konverzácie, tieto správy je možné naraz preposlať iba do jedného chatu. Toto nám tiež pomáha predchádzať šíreniu dezinformácií, virálnych správ a falošných správ.
Preposielané správy sú šifrované počas celého spojenia
Preposielané správy obsahujú počítadlo, ktoré sleduje počet ich preposlaní. WhatsApp nevie, koľkokrát bola správa preposlaná, a nemôže ani vidieť obsah vašich správ v chatoch šifrovaných počas celého spojenia. To ešte viac prispieva k ochrane vášho súkromia. V tomto článku nájdete viac informácií o šifrovaní počas celého spojenia.
Pomocné zdroje:
Preposielanie správ: Android | iPhone | Web a počítače | KaiOS
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie