Konverzácia so spoločnosťami

V aplikácii WhatsApp možno ľahko rozlíšiť osobné účty od účtov spoločností. V individuálnom chate klepnite na meno kontaktu, čím zobrazíte jeho profil. Profil spoločnosti bude obsahovať jednu z týchto označení:
  • Oficiálny účet spoločnosti: Služba WhatsApp overila, že účet naozaj patrí významnej spoločnosti. Ak ide o „oficiálny účet spoločnosti“, v profile a vedľa nadpisu chatu bude zelená značka začiarknutia. Názov spoločnosti je viditeľný, aj keď ste si danú spoločnosť ešte nepridali do adresára.
  • Účet spoločnosti: Toto je predvolený stav spoločnosti, ktorá si vytvorí účet v jednom z produktov WhatsApp Business.
Poznámka: Udelenie statusu „oficiálneho účtu spoločnosti“ neznamená, že túto spoločnosť WhatsApp akýmkoľvek spôsobom schvaľuje či podporuje.
Prečo sa v chatoch aplikácie WhatsApp zobrazuje nové systémové hlásenie?
Niektoré spoločnosti, s ktorými chatujete cez WhatsApp, môžu používať služby Facebooku alebo inej spoločnosti na spravovanie a ukladanie svojich správ.
Nasledujúce správy uvidíte, ak spoločnosť:
  • Využíva partnera: Uvidíte „Táto spoločnosť spravuje tento chat v spolupráci s inými spoločnosťami.“
  • Využíva hostingové služby Facebooku: Uvidíte „Táto spoločnosť využíva na správu tohto chatu zabezpečenú službu od Facebooku.“
Ak spoločnosť spravuje svoje chaty sama, uvidíte: „Správy a hovory sú zabezpečené šifrovaním počas celého spojenia. Nemôže si ich vypočuť ani vidieť nikto, kto nie je ich účastníkom. Dokonca ani WhatsApp.“
Aj keď si spoločnosť vyberie služby Facebooku na hosťovanie svojich správ, Facebook nebude automaticky používať vaše správy na účely zobrazovania cielených reklám. Tak ako pri akomkoľvek inom spôsobe komunikácie, či už telefonickom alebo elektronickom, spoločnosti môžu využívať interakcie so zákazníkmi na vlastné marketingové ciele, a to vrátane reklamy na Facebooku alebo inej sociálnej sieti. Samozrejme sa môžete kedykoľvek spojiť s konkrétnou spoločnosťou, ak sa chcete dozvedieť viac o jej postupoch v oblasti ochrany osobných údajov.
Ak nechcete dostávať správy od určitej spoločnosti, máte možnosť ju zablokovať, a to buď priamo v chate, alebo odstránením daného kontaktu z vášho adresára.
Súkromie a zabezpečenie vždy na prvom mieste
Všetky správy WhatsApp sú chránené tým istým šifrovacím protokolom Signal, ktorým sú zabezpečené všetky správy predtým, ako opustia vaše zariadenie. Keď komunikujete s účtom spoločnosti cez WhatsApp, vaša správa sa bezpečne doručí na miesto určenia, ktoré si daná spoločnosť zvolí.
Pomocné zdroje
Pomohlo vám to?
Áno
Nie