เกี่ยวกับอายุขั้นต่ำในการใช้ WhatsApp

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (ซึ่งรวมถึงสหภาพยุโรป) และประเทศหรือเขตแดนอื่นใดที่รวมอยู่ด้วย (ซึ่งเรียกรวมกันว่าภูมิภาคยุโรป) คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี (หรือมีอายุมากกว่านั้นตามที่กำหนดในประเทศของคุณ) เพื่อลงทะเบียนและใช้งาน WhatsApp
หากคุณอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากในภูมิภาคยุโรป คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี (หรือมีอายุมากกว่านั้นตามที่กำหนดในประเทศของคุณ) เพื่อลงทะเบียนและใช้งาน WhatsApp
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อกำหนดในการใช้บริการของเรา
หมายเหตุ:
  • การสร้างบัญชีด้วยข้อมูลปลอมถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดของเรา
  • การลงทะเบียนบัญชีในนามของผู้อื่นที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดของเราด้วยเช่นกัน
การรายงานบุตรหลานที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์
หากบุตรหลานของคุณที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ได้สร้างบัญชี WhatsApp คุณสามารถสอนให้พวกเขาลบบัญชีของตนได้ คุณสามารถเรียนรู้วิธีลบบัญชีได้ในศูนย์ช่วยเหลือของเรา
หากคุณต้องการรายงานบัญชีของผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ โปรดส่งอีเมลถึงเรา โปรดให้เอกสารต่อไปนี้และปกปิดหรือซ่อนข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ ในอีเมลของคุณ
  • หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลข WhatsApp (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวที่รัฐออกให้และใบเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ที่มีชื่อเดียวกัน)
  • หลักฐานอำนาจในนามผู้ปกครอง (เช่น สําเนาสูติบัตรหรือใบรับรองการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมสำหรับบุตรหลานที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์)
  • หลักฐานวันเกิดของบุตรหลาน (เช่น สําเนาสูติบัตรหรือใบรับรองการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมสำหรับบุตรหลานที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์)
เราจะปิดใช้งานบัญชี WhatsApp โดยทันทีหากสามารถยืนยันได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบัญชีดังกล่าวเป็นของบุตรหลานของคุณที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ คุณจะไม่ได้รับการยืนยันสำหรับการดำเนินการนี้ เราสามารถทำการตรวจสอบและดำเนินการตามความเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากข้อมูลข้างต้นมีความสมบูรณ์
หากบัญชีของบุตรหลานที่ถูกรายงานไม่สามารถยืนยันได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นของผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ เราอาจไม่สามารถดำเนินการกับบัญชีดังกล่าวได้ ในกรณีเช่นนี้ หากคุณไม่ใช่ผู้ปกครองของผู้ใช้ดังกล่าว เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณแนะนำให้ผู้ปกครองติดต่อเราโดยใช้วิธีการข้างต้น
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่