Minimálny vek na používanie služby WhatsApp

Na registráciu v aplikácii WhatsApp a jej používanie musíte mať minimálne 13 rokov (prípadne vyšší vek, ak to vaša krajina vyžaduje).
Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania.
Poznámka:
  • Vytvorenie účtu s nepravdivými informáciami predstavuje porušenie našich podmienok používania.
  • Registrácia účtu v mene inej osoby, ktorá nedosiahla požadovaný vek, takisto predstavuje porušenie našich podmienok používania.
Udržiavanie používateľov v bezpečí
Poskytujeme celý rad nástrojov, funkcií a zdrojov na zaistenie bezpečnosti používateľov. Zabezpečujeme napríklad, aby ľudia nemohli vyhľadať vaše telefónne číslo v aplikácii WhatsApp a používateľ môže:
  • vybrať, kto ho môže kontaktovať,
  • ovládať, kto vás môže pridať do skupinových chatov,
  • skryť svoje osobné informácie, ako je funkcia Naposledy online a Online, profilová fotka a informácie,
  • v tichosti opustiť skupinové chaty.
Viac informácií o súkromí a bezpečnosti pre dospievajúcich používateľov v aplikácii WhatsApp sa dozviete v tomto článku.
Nahlasovanie neplnoletého dieťaťa
Ak si vaše neplnoleté dieťa vytvorilo účet WhatsApp, môžete mu ukázať, ako účet odstrániť. Informácie o tom, ako odstrániť účet, nájdete v našom Centre pomoci.
Ak chcete nahlásiť účet, ktorý patrí neplnoletému používateľovi, pošlite nám e-mail. V e-maile priložte nasledujúce dokumenty a upravte alebo odoberte nesúvisiace osobné údaje:
  • Dôkaz o vlastníctve telefónneho čísla použitého v službe WhatsApp (napríklad kópia občianskeho preukazu a faktúra za telefónne služby s rovnakým menom)
  • Dôkaz o rodičovstve (napríklad kópia rodného listu alebo potvrdenia o adopcii neplnoletého dieťaťa)
  • Dôkaz o dátume narodenia dieťaťa (napríklad kópia rodného listu alebo potvrdenia o adopcii neplnoletého dieťaťa)
Ak je dostatočne overiteľné, že účet WhatsApp patrí neplnoletému dieťaťu, bezodkladne ho zrušíme. O tomto opatrení nepošleme žiadne potvrdenie. Naša schopnosť preskúmať a prijať vhodné opatrenia týkajúce sa podaného hlásenia bude výrazne lepšia, pokiaľ nám poskytnete kompletné požadované informácie.
Ak nie je dostatočne overiteľné, že účet patrí neplnoletému používateľovi, nebudeme môcť podniknúť žiadne opatrenia v rámci hláseného účtu. Odporúčame, aby ste v prípade, že nie ste rodičom dieťaťa, vyzvali jeho rodičov, aby nás kontaktovali v súlade s vyššie uvedenými pokynmi.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie