Minimálny vek na používanie služby WhatsApp

Ak žijete v niektorej z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (ktorý zahŕňa aj Európsku úniu), prípadne v niektorej zo zahrnutých krajín alebo území (spoločne označované ako európsky región), a chcete sa zaregistrovať v službe WhatsApp a používať aplikáciu, musíte mať najmenej 16 rokov (alebo dosiahnuť vekovú hranicu, ktorá sa vyžaduje vo vašej krajine).
Ak nežijete v žiadnej z krajín európskeho regiónu, a chcete sa zaregistrovať v službe WhatsApp a používať aplikáciu, musíte mať najmenej 13 rokov (alebo dosiahnuť vekovú hranicu, ktorá sa vyžaduje vo vašej krajine).
Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania.
Upozornenie:
  • Vytvorenie účtu s nepravdivými informáciami predstavuje porušenie našich podmienok používania.
  • Registrácia účtu v mene inej osoby, ktorá nedosiahla požadovaný vek, takisto predstavuje porušenie našich podmienok používania.
Nahlasovanie neplnoletého dieťaťa
Ak si vaše neplnoleté dieťa vytvorilo účet WhatsApp, môžete mu ukázať, ako účet odstrániť. Informácie o tom, ako odstrániť účet, nájdete v našom Centre pomoci.
Ak chcete nahlásiť účet, ktorý patrí neplnoletému používateľovi, pošlite nám e-mail. V e-maile priložte nasledujúce dokumenty a upravte alebo odoberte nesúvisiace osobné údaje:
  • Dôkaz o vlastníctve telefónneho čísla použitého v službe WhatsApp (napríklad kópia občianskeho preukazu a faktúra za telefónne služby s rovnakým menom)
  • Dôkaz o rodičovstve (napríklad kópia rodného listu alebo potvrdenia o adopcii neplnoletého dieťaťa)
  • Dôkaz o dátume narodenia dieťaťa (napríklad kópia rodného listu alebo potvrdenia o adopcii neplnoletého dieťaťa)
Ak je dostatočne overiteľné, že účet WhatsApp patrí neplnoletému dieťaťu, bezodkladne ho zrušíme. O tomto opatrení nepošleme žiadne potvrdenie. Naša schopnosť preskúmať a prijať vhodné opatrenia týkajúce sa podaného hlásenia bude výrazne lepšia, pokiaľ nám poskytnete kompletné požadované informácie.
Ak nie je dostatočne overiteľné, že účet patrí neplnoletému používateľovi, nebudeme môcť podniknúť žiadne opatrenia v rámci hláseného účtu. Odporúčame, aby ste v prípade, že nie ste rodičom dieťaťa, vyzvali jeho rodičov, aby nás kontaktovali v súlade s vyššie uvedenými pokynmi.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie