Informatie over de minimumleeftijd voor het gebruik van WhatsApp

Als je woont in een land in de Europese Economische Ruimte (waaronder ook de Europese Unie valt) en andere landen of territoria die daaronder vallen (gezamenlijk aangeduid als de Europese Regio), moet je ten minste zestien (16) jaar oud zijn (of ouder indien vereist in jouw land) om je te registreren voor WhatsApp en WhatsApp te gebruiken.
Als je woont in een land buiten de Europese Regio, moet je ten minste dertien (13) jaar oud zijn (of ouder indien vereist in jouw land) om je te registreren voor WhatsApp en WhatsApp te gebruiken.
Raadpleeg onze Servicevoorwaarden voor meer informatie.
Opmerking:
  • Een account maken met gebruik van valse gegevens is een schending van onze Voorwaarden.
  • Een account registreren namens iemand die minderjarig is, is ook een schending van onze Voorwaarden.
Een minderjarig kind rapporteren
Als je minderjarige kind een account op WhatsApp heeft gemaakt, kun je je kind laten zien hoe hij/zij zijn/haar account moet verwijderen. In ons Helpcentrum kun je lezen hoe je een account verwijdert.
Als je een account wilt rapporteren dat van een minderjarige is, stuur ons dan een e-mail. Geef de volgende documentatie op in je e-mail en verberg of anonimiseer niet-gerelateerde persoonsgegevens:
  • Een eigendomsbewijs van het WhatsApp-nummer (bijv. kopie van je identiteitsbewijs en telefoonrekening op dezelfde naam).
  • Bewijs van ouderlijke bevoegdheid (bijv. kopie van geboorte- of adoptie-akte van het minderjarige kind).
  • Bewijs van geboortedatum kind (bijv. kopie van geboorte- of adoptie-akte van het minderjarige kind).
We schakelen het WhatsApp-account direct uit als redelijkerwijs te controleren valt dat het account van het minderjarige kind is. Je ontvangt geen bevestiging van deze actie. Door de bovenstaande informatie zo volledig mogelijk aan te leveren, kunnen we aanzienlijk beter beoordelen en actie ondernemen.
Als het gerapporteerde account van het kind niet redelijkerwijs kan worden gecontroleerd als zijnde van een minderjarige gebruiker, kunnen we mogelijk geen actie ondernemen voor het account. Als je in dit geval niet de ouder van het kind bent, raden we sterk aan om een van de ouders contact op te laten nemen aan de hand van de bovenstaande instructies.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee