วิธีโทรวิดีโอคอลกลุ่ม

Android
iPhone
การโทรกลุ่มช่วยให้สมาชิกโทรวิดีโอคอลหากันได้โดยใช้ WhatsApp เมื่อคุณรับสายวิดีโอคอลกลุ่ม หน้าจอเรียกเข้าวิดีโอคอลกลุ่ม WhatsApp จะแสดงสมาชิกที่อยู่ในสาย และผู้ติดต่อคนแรกที่แสดงจะเป็นสมาชิกที่เพิ่มคุณ ประวัติการโทรวิดีโอคอลกลุ่มจะปรากฏในแท็บการโทร คุณสามารถแตะประวัติการโทรเพื่อดูสมาชิกแต่ละคนในสายได้ คุณยังสามารถเข้าร่วมสายที่ไม่ได้รับในตอนแรกได้ หากการโทรนั้นยังคงดำเนินอยู่
วิธีโทรวิดีโอคอลกลุ่ม
วิธีโทรวิดีโอคอลกลุ่มจากแชทกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่ม WhatsApp ที่ต้องการวิดีโอคอลด้วย
 2. หากแชทกลุ่มมีสมาชิก 32 คนหรือน้อยกว่า ให้แตะวิดีโอคอล
  แล้วยืนยันการเลือกของคุณ
 3. หมายเหตุ: หากมีสมาชิกมากกว่า 32 คน ให้แตะการโทรกลุ่ม
  และเลือกได้สูงสุด 32 คนเพื่อเข้าร่วมวิดีโอคอล จากนั้นแตะวิดีโอคอล
วิธีโทรวิดีโอคอลกลุ่มจากแท็บการโทร
 1. เปิด WhatsApp แล้วแตะแท็บการโทร
 2. แตะการโทรใหม่
  > การโทรกลุ่มใหม่
 3. ค้นหาผู้ติดต่อที่ต้องการเพิ่มลงในสาย แล้วแตะวิดีโอคอล
วิธีโทรวิดีโอคอลกลุ่มจากแชทส่วนตัว
 1. เปิดแชท WhatsApp กับผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรวิดีโอคอลด้วย
 2. แตะวิดีโอคอล
 3. เมื่อผู้ติดต่อรับสายแล้ว ให้แตะเปิด
  > เพิ่มสมาชิก
 4. ค้นหาผู้ติดต่อคนอื่นที่ต้องการเพิ่มลงในสาย แล้วแตะเพิ่ม
 5. แตะเพิ่มสมาชิกหากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อคนอื่น
วิธีเข้าร่วมวิดีโอคอลกลุ่ม
วิธีเข้าร่วมสายเรียกเข้าวิดีโอคอลกลุ่ม
 1. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนเชิญคุณเข้าร่วมวิดีโอคอลกลุ่ม
 2. หากต้องการเปิดหน้าจอข้อมูลการโทร ให้แตะเข้าร่วม
  หมายเหตุ: หากคุณยังไม่พร้อมเข้าร่วม ให้แตะไม่รับ
 3. จากเมนูการโทร คุณสามารถดูตัวอย่างสมาชิกในสายและผู้ที่ได้รับเชิญคนอื่นๆ ได้
 4. แตะเข้าร่วมเพื่อเข้าร่วมการโทร
 5. ขณะที่อยู่ในสาย คุณสามารถแตะเปิด
  เพื่อเปิดหน้าจอข้อมูลการโทร
  • แตะเพิ่มสมาชิกเพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่นลงในสาย
  • แตะโทรเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ได้รับเชิญแล้ว
วิธีเข้าร่วมวิดีโอคอลกลุ่มที่ไม่ได้รับผ่านแท็บการโทร
 1. หากการโทรกำลังดำเนินอยู่ ให้แตะสายที่คุณต้องการเข้าร่วม การดำเนินการนี้จะเปิดหน้าจอข้อมูลการโทร
 2. จากเมนูการโทร ให้แตะเข้าร่วม
วิธีเข้าร่วมวิดีโอคอลกลุ่มผ่านแชทกลุ่ม
หากการโทรเริ่มต้นจากแชทกลุ่ม คุณสามารถเข้าร่วมได้โดยเปิดแชทนั้นแล้วแตะเข้าร่วม
วิธีปิดเสียงสมาชิกคนอื่นๆ
คุณสามารถปิดเสียงสมาชิกคนอื่นๆ ในการโทรกลุ่มได้ หากต้องการดำเนินการ ให้แตะชื่อสมาชิกค้างไว้ จากนั้นกด "ปิดเสียง" สมาชิกสามารถเลิกปิดเสียงตัวเองได้ทุกเมื่อโดยการแตะที่ไอคอนไมโครโฟน คุณสามารถส่งข้อความถึงสมาชิกได้โดยตรงในการโทรกลุ่มโดยการแตะไทล์ของสมาชิกค้างไว้
หมายเหตุ:
 • สามารถมีสมาชิกในวิดีโอคอลได้พร้อมกันทีละ 8 คนเท่านั้น
 • โปรดตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณและผู้ติดต่อมีสัญญาณแรงพอเมื่อโทรออกหรือรับสายวิดีโอคอลกลุ่ม คุณภาพของวิดีโอคอลจะขึ้นอยู่กับผู้ติดต่อที่มีสัญญาณเชื่อมต่ออ่อนที่สุด
 • ในระหว่างที่โทรวิดีโอคอลกลุ่ม คุณสามารถปิดกล้องวิดีโอได้โดยแตะปิดกล้องวิดีโอ
 • คุณไม่สามารถลบผู้ติดต่อระหว่างที่โทรวิดีโอคอลกลุ่มได้ ผู้ติดต่อจะต้องวางสายเพื่อตัดสายก่อน
 • คุณสามารถอยู่ในวิดีโอคอลกลุ่มร่วมกับคนที่คุณบล็อคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อที่คุณบล็อคหรือผู้ติดต่อที่บล็อคคุณเข้าร่วมการโทรได้
 • วิดีโอคอลสามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์ Android เวอร์ชัน 4.1 ขึ้นไปเท่านั้น
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
 • วิธีโทรวิดีโอคอลบน: Android | iPhone
 • วิธีโทรวิดีโอคอลกลุ่มบน iPhone
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่