วิธีปิดหรือเลิกปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนกลุ่มตามระยะเวลาที่กำหนดได้ คุณจะยังคงได้รับข้อความที่ส่งถึงกลุ่ม แต่โทรศัพท์จะไม่สั่นหรือไม่มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความ
วิธีปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม
  1. เลือกแชทกลุ่มใน WhatsApp
  2. กดตัวเลือก > ปิดการแจ้งเตือน > ตกลง
  3. เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการปิดการแจ้งเตือน
  4. กดตกลง
วิธีเลิกปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม
  1. เลือกแชทกลุ่มใน WhatsApp
  2. กดตัวเลือก > เลิกปิดการแจ้งเตือน > ตกลง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่