วิธีปิดหรือเลิกปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนกลุ่มตามระยะเวลาที่กำหนดได้ คุณจะยังคงได้รับข้อความที่ส่งถึงกลุ่ม แต่โทรศัพท์จะไม่สั่นหรือไม่มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความ ข้อความที่ส่งถึงแชทที่ปิดการแจ้งเตือนไว้จะไม่แสดงในป้ายจำนวนบนไอคอน WhatsApp เว้นแต่ว่าคุณจะถูกกล่าวถึงหรือมีผู้ตอบกลับคุณในแชท
การปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท จากนั้นแตะเพิ่มเติม
   > ปิดการแจ้งเตือน
 2. แตะปิดการแจ้งเตือน
 3. เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการปิดการแจ้งเตือน
การเลิกปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท จากนั้นแตะเพิ่มเติม
   > เลิกปิดการแจ้งเตือน
 2. แตะปิดการแจ้งเตือน
 3. แตะเลิกปิดการแจ้งเตือน
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่