چگونگی بی‌صدا یا صدادار کردن اعلان‌های گروه

این ویژگی در برنامه KaiOS در‌دسترس نیست، اما در این دستگاه‌ها در‌دسترس است. دستگاهی را انتخاب کنید تا درباره این ویژگی بیشتر بدانید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر