Stlmenie a zrušenie stlmenia oznámení v individuálnych alebo skupinových chatoch

Android
iOS
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Oznámenia v individuálnom alebo skupinovom chate môžete na určitú dobu stlmiť. Naďalej budete dostávať správy, ale vaše zariadenie nebude vibrovať ani vydávať hluk, aby vás na ne upozornilo.
Stlmenie oznámení pre individuálne a skupinové chaty
  1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
  2. Kliknite na názov individuálneho alebo skupinového chatu.
  3. Zapnite možnosť Stlmiť oznámenia.
  4. Zvoľte, na ako dlho chcete oznámenia stlmiť, potom kliknite na Stlmiť.
Ak chcete oznámenia znova zapnúť, kliknite na stlmený chat. Vypnite možnosť Stlmené a kliknite na Zrušiť stlmenie.
Poznámka: Ak vo svojom telefóne stlmíte skupinový chat, tento chat bude stlmený aj v aplikácii WhatsApp Web a WhatsApp Desktop. Ostatné nastavenia oznámení sú nezávislé od telefónu a počítača a navzájom sa neovplyvňujú.
Pomocné zdroje
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie