כיצד להשתיק או לבטל השתקה של התראות קבוצה

Android
iPhone
באינטרנט ובמחשב
Windows
ניתן להשתיק את ההתראות לצ'אטים בקבוצה למשך פרק זמן מוגדר. הודעות שנשלחות לקבוצה יתקבלו כרגיל, אבל כשהן יתקבלו הטלפון לא ירטוט ולא ישמיע צליל.
השתקת התראות בקבוצה
 1. פתחו את WhatsApp, היכנסו לצ'אט הקבוצתי ואז לחצו על נושא הקבוצה.
 2. סמנו את התיבה השתקת התראות.
 3. בחרו לכמה זמן תרצו להשתיק את ההתראות.
 4. לחצו על השתקת התראות.
לחלופין:
 • ברשימת הצ'אטים, העבירו את סמן העכבר מעל לקבוצה הרצויה ולחצו על תפריט
  > השתקת התראות. בחרו את משך הזמן להשתקת ההתראות ואז לחצו על השתקת התראות.
 • פתחו את הצ'אט הקבוצתי ולחצו על תפריט
  > השתקת התראות. בחרו את משך הזמן להשתקת ההתראות ואז לחצו על השתקת התראות.
ביטול השתקה של התראות בקבוצה
 1. פתחו את WhatsApp, היכנסו לצ'אט הקבוצתי ואז לחצו על נושא הקבוצה.
 2. הסירו את הסימון מהתיבה מושתק.
 3. לחצו על ביטול השתקה.
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא