วิธีใช้สายเรียกซ้อน

Android
iPhone
หากมีคนพยายามโทรหาคุณผ่าน WhatsApp ขณะที่คุณใช้การโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอคอล WhatsApp อยู่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามประเภทการโทร และสามารถเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธสายได้ การดำเนินการนี้จะไม่รบกวนสายปัจจุบันของคุณ
หากมีคนโทรหาคุณผ่าน WhatsApp
คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้
  • วางและรับสาย: วางสายที่คุณกำลังโทรอยู่และรับสายที่โทรเข้า
  • ปฏิเสธ: ปฏิเสธสายที่โทรเข้าและสนทนาสายปัจจุบันต่อ
หากมีคนที่ไม่ได้ใช้ WhatsApp โทรหาคุณ
หากมีคนพยายามโทรหาคุณผ่านโทรศัพท์บ้านหรือมือถือที่ไม่ได้ใช้ WhatsApp ขณะที่คุณใช้การโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอคอล WhatsApp อยู่ คุณสามารถแตะตัวเลือกต่อไปนี้
  • รับสาย: วางสายที่คุณกำลังโทรอยู่และรับสายที่โทรเข้า
  • ปฏิเสธ: ปฏิเสธสายที่โทรเข้าและสนทนาสายปัจจุบันต่อ
  • ตรวจสอบการโทร: ให้ Google Assistant ตรวจสอบการโทร และถามว่าใครโทรหารวมทั้งเหตุผล
หมายเหตุ:
  • ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการโทรที่ได้ผ่าน WhatsApp คุณอาจเสียค่าบริการสำหรับการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอคอลผ่าน WhatsApp หากคุณใช้การโรมมิ่งข้อมูลหรือใช้ดาต้าเกินจำนวนที่กำหนด
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่