Funkcia čakajúceho hovoru

Android
iPhone
Ak sa vám niekto pokúsi zavolať cez WhatsApp v momente, keď už s niekým v aplikácii voláte alebo máte videohovor, zobrazí sa vám oznámenie o prichádzajúcom type hovoru a môžete si vybrať, či hovor prijmete alebo odmietnete. Váš prebiehajúci hovor nebude prerušený.
Ak vám niekto zavolá cez WhatsApp
Máte na výber z týchto možností:
  • Ukončiť a prijať: Týmto ukončíte hovor, ktorý práve prebieha, a prijmete prichádzajúci hovor.
  • Odmietnuť: Týmto odmietnete prichádzajúci hovor a budete pokračovať v aktuálnom hovore.
Ak vám niekto zavolá mimo aplikácie WhatsApp
Ak sa vám niekto pokúša zavolať prostredníctvom pevnej linky alebo mobilného telefónu mimo aplikácie WhatsApp a vy už v aplikácii práve s niekým hovoríte alebo máte videohovor, môžete klepnúť na jednu z týchto možností:
  • Ukončiť a prijať: Týmto ukončíte hovor, ktorý práve prebieha, a prijmete prichádzajúci hovor.
  • Odmietnuť: Týmto odmietnete prichádzajúci hovor a budete pokračovať v aktuálnom hovore.
Upozornenie:
  • Hovory mimo aplikácie WhatsApp môžu byť podľa sadzieb vášho operátora spoplatnené. Ak používate funkciu hlasových hovorov či videohovorov v aplikácii WhatsApp a využívate dátový roaming alebo ste prekročili svoj dátový limit, tiež vám môžu byť účtované poplatky.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie