Cara menggunakan ciri panggilan menunggu

Android
iOS
Jika seseorang menghubungi anda di WhatsApp ketika anda berada dalam panggilan suara atau video WhatsApp, anda akan menerima pemberitahuan. Anda boleh memilih untuk sama ada menjawab atau menolak panggilan tersebut. Hal ini tidak akan mengganggu panggilan yang sedang berlangsung.
Anda juga boleh memilih untuk menyenyapkan panggilan daripada pemanggil tidak dikenali dalam seting. Anda masih melihat panggilan disenyapkan daripada pemanggil tidak dikenali dalam tab Panggilan dan dalam Pemberitahuan, namun telefon anda tidak akan berdering.
Jika seseorang menghubungi anda di WhatsApp
Anda sama ada boleh:
  • Tamatkan & Terima: Tamatkan panggilan semasa anda dan terima panggilan masuk, atau
  • Tolak: Tolak panggilan masuk dan kekal pada panggilan semasa.
Jika seseorang menghubungi anda luar daripada WhatsApp
Jika seseorang menghubungi di luar WhatsApp semasa panggilan suara atau video WhatsApp anda, anda boleh mengetik:
  • Tamatkan & Terima: Tamatkan panggilan semasa anda dan terima panggilan masuk.
  • Tolak: Tolak panggilan masuk dan kekal pada panggilan semasa.
Nota:
  • Caj pembawa mungkin dikenakan untuk panggilan yang dibuat di luar WhatsApp.
  • Caj mungkin juga dikenakan untuk panggilan suara dan video WhatsApp ketika dalam perayauan, atau jika anda melebihi had data anda.
  • Jika anda tidak ingin menerima panggilan daripada kenalan tertentu, anda boleh menyekat kenalan tersebut. Anda juga boleh menyenyapkan panggilan daripada pemanggil tidak dikenali.
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak